آموزش برنامه حسابداری پارمیس

☑نسخه پایه
* مناسب برای یک فروشگاه کوچک با گردش کاری کم
نسخه پایه از لحاظ حسابداری در سطح ساده ای قرار دارد .
این نسخه شامل؛ معرفی اشخاص و اختصاص ۲ گروه به هر شخص- اختصاص یک واحد و دو گروه برای هر کالا- صدور فاکتور ساده خرید، فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و ورود و خروج به انبار -محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به ۵روشFIFO، LIFO، میانگین و…- معرفی یک انبار- معرفی۵ بانک و یک صندوق- ثبت عملیات بانکی و معرفی ۲ کاربر- گزارش از کلیه اطلاعات کالاها، ریز گردش، جمع گردش، کاردکس کالاها- گزارشات کنترلی از کلیه اسناد می باشد.

☑نسخه فروشگاهی
* مناسب برای یک فروشگاه کوچک با گردش کاری متوسط
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پایه شامل موارد زیر نیز هست :
معرفی واحد اصلی و فرعی و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا- اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور- ثبت دو لیست قیمت برای هر کالا و اعمال تخفیف لیست- معرفی ۵ انبار- ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها- تنظیم هشدار سررسید تاریخ تسویه فاکتورها- گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده، تسویه نشده و …-گزارش تفکیکی موجودی کالاها- معرفی دسته چک های شخصی- هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول و…

☑نسخه بازرگانی
* مناسب برای یک فروشگاه بازرگانی متوسط با گردش کاری بالا
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها- معرفی نامحدود صندوق و بانک- چاپ و پاراف چک- ثبت فیش صندوق منظور در چند حساب- معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب- امکان مشاهده سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها-کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر- معرفی کد محموله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله – امکان ثبت نقطه سفارش-برای هر کالا- تعیین حداقل و حداکثر برای هر کالا- گزارش مدیریتی مشتریان و…

☑نسخه فروشگاهی شرکتی
* مناسب برای فروشگاه با قابلیت گزارشات شرکتی
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
معرفی گروه تفضیلی و ارتباط معین با تفضیلی های شناور-گزارش از دفاتر به صورت کنترلی و تجمیعی – طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ….- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و…. اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد.

☑نسخه بازرگانی شرکتی
* مناسب برای فروشگاه متوسط با قابلیت گزارشات شرکتی
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه بازرگانی شامل موارد زیر نیز هست :
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و …. – امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و…. اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد.

☑نسخه تولیدی
* مناسب برای واحدهای تولیدی کوچک
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی- امکان گزارش گیری از فرمول ساخت ها- ثبت تولید- ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده- امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالا برای کالای دیگر- امکان ثبت ضایعات در فرمول های ساخت- امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید- امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران- امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی- گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی و…

☑نسخه تولیدی بازرگانی
* مناسب برای واحدهای تولیدی – بازرگانی متوسط
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه بازرگانی و تولیدی فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان پیش بینی اقلام مورد نیاز یک یا چند کالا بر اساس تعداد تولید مورد نیاز و موجودی کالا و ارائه گزارش کسری کالاهای مورد نیاز- امکان پیش بینی سفارشات چند کالا به صورت گروهی- امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با منظور کردن هزینه- امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) بر اساس مقدار ورودی- امکان ثبت هزینه بر اساس مقدار اصلی و یا بر اساس مقدار تعدیل وارد شده

☑نسخه جامع تولیدی-شرکتی
* مناسب برای واحدهای تولیدی متوسط در قالب شرکت
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
گزارش از دفاتر به صورت کنترلی- گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی- معرفی گروه تفضیلی و ارتباط معین با تفضیلی های شناور- طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و …- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و… – اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد.

☑نسخه جامع تولیدی-شرکتی-بازرگانی
* مناسب برای واحدهای تولیدی متوسط که دارای واحد بازرگانی متوسط و در قالب شرکت هستند.
این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی بازرگانی شامل موارد زیر نیز هست:
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و …- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و…- اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد.

☑نسخه برگ سبز(رایگان)
* مناسب مجموعه های خیلی کوچک و خانواده ها
صاحبان مشاغل کوچک و کم بازده به دلیل توان مالی اندک و یا اکثرا از آنجایی که عادت به خرید نرم افزار ندارند و نرم افزار را کالایی قابل خرید و فروش نمی دانند، طبعا یا از نرم افزارهای قفل شکسته استفاده می کنند و یا به سمت ارزان ترین نرم افزارهای موجود در بازار سوق داده می شوند؛ نرم افزارهایی غیر استاندارد و غیر کارشناسی که بعضا به صورت انفرادی تولید و پشتیبانی می شوند و برخی حتی دارای تاییدیه یا مجوز از هیچ نهادی نیستند، پس از مدتی عدم پاسخگویی این دست از نرم افزارها سبب می شود که نه تنها شخص در رسیدن به اهداف مالی خود پیشرفتی احساس نکند، بلکه رفته رفته حس می کند که وقت و انرژی خود را بی جهت هزینه کرده است.
☑نسخه دانشجویی-آموزشگاهی-رایگان
* مناسب دانشجویان و علاقه مندان جهت ورود به بازار کار حسابداری
شرکت فناوری اطلاعات پارمیس در راستای نشر علم، خدمت به جامعه، اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی اقدام به طراحی و تولید نسخه آموزشگاهی نرم افزار حسابداری پارمیس نموده است. یکی از دغدغه های جامعه امروز ما تئوری بودن افراد تحصیل کرده است که به لحاظ علمی و تئوری دارای دانش خوبی هستند اما بدلیل عدم آشنایی با ابزارها و همچنین بازار کار، توانایی جذب سریع به محیط کار را ندارند. این روزها بعد از دانش، ابزار مناسب یکی از مهمترین عوامل موفقیت افراد متخصص در هر حرفه می باشد. قطعا یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد نیاز حسابداران، نرم افزار حسابداری مناسب با نیاز آنهاست.
☑نسخه آزمایشی-رایگان
پارمیس در راستای رعایت حقوق والای مصرف کننده و همچنین اطمینان متقاضیان و مشتریان، از امکانات نرم افزارهای مالی و حسابداری پارمیس و همچنین اطمینان از خدمات مطلوب، نسخه آزمایشی رایگان نرم افزار خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. شما می توانید با دانلود و یا درخواست ارسال سی دی آزمایشی، قبل از خرید نهایی نسبت به بررسی امکانات نرم افزار اقدام نموده و سپس با توجه به امکانات مورد نظر نسبت به سفارش نرم افزار مورد نیاز اقدام نمائید.

 

سایت برنامه: parmisit.com

جهت دانلود آموزش این برنامه بر روی دانلود زیر کلیک کنید

آموزش ویدیویی

حجم: ۱۶۳ مگابایت

نوع فایل:EXE

دانلود

پارمیس نسخه رایگان

حجم: ۱۸۳ مگابایت

نوع فایل:EXE

دانلود

صفحه نسخه دمو انلاین

این مطلب را نیز بخوانید

برنامه حسابداری سپینود

برنامه حسابداری سپینود:   خلاصه ای درباره برنامه: دمو ندارد ماژولی نمی باشد استفاده از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =