اویغورستان۲

{ اویغورستان (تورفان) ۲}

به نظر بنده در اویغورستان چین هم کم و بیش اینگونه است. تجزیه طلبان اویغوری و یا سلفی های آن مناطق هدفشان پرت کردن حواس مسئولین جمهوری کمونیستی خلق چین است. به نظرم مسئولین چینی دقیقا خطر اصلی را نمی دانند و نمی بینند. خطر اصلی در انجمن های مخفی و نفوذی آن مناطق است نه در سلفی ها و یا تجزیه طلبانشان اینان علقه مضغه های آنان هستند. ضمن اینکه به نظرم همانطور که در ایران در سطح مقامات و مسئولین نفوذی وجود دارد در جمهوری کمونیستی خلق چین نیز نفوذی بسیاری وجود دارد که شاید با لابی گری توجه را از مسئله اصلی دور نمایند.

نکته: همانگونه که مردم آذربایجان غربی ایران مردم شریفی هستند. مردم عادی اویغورستان نیز انسانند و منظور بنده از خطر، مردم عادی نیست. اینکه چین طبق ادعای خود تنها سلفی ها و تروریست ها را سرکوب می نماید یا اینکه مسلمانان عادی را نیز سرکوب می نماید،نمی دانم. خبرهای ضد و نقیضی در این باره وجود دارد و کلیپ هایی که بنده نیز آن را دیده ام که اگر درست باشد سرکوب سلفی ها هم بدین شکل غیر انسانی است. اما این را هم می دانم که غربی ها هم نه عاشق اویغورها هستند و نه از مسلمانان خوششان می آید چنانچه در برابر کشتار مسلمانان میانمار یا بوسنی سکوت کردند و اگر از گروهی از مسلمانان‌حمایت کنند اهدافی را در سر دارند و آن اهداف ممکن است لزوما تنها سیاسی نباشد چنانچه در مورد اویغورها تنها هدفشان سیاسی نیست بلکه مسائل دیگری نیز در جریان است.

اما در دو نقطه از اویغورستان مناطق استراتژیکی وجود دارد. یکی ظاهرا در نزدیک مرز اویغورستان چین با کشور قرقیزستان است و دیگری منطقه تورفان است. در این نقاط از دوران بسیار کهن دروازه هایی به عوالم زیرین و عالم موجوداتی که شاید بتوان غولشان نامید راه است. موجودات درون این عوالم و دروازه ها را باید در اساطیر کهن منطقه تبت و چین و ترکستان جستجو نمود. ظاهرا از دوران کهن این دروازه ها توسط مقدسین آن مناطق طلسم خورده است. به نظر بنده شاید توسط تنگری ها طلسم شده باشند.

نکته: در اساطیر ملل تُرک اویغور 《تنگری》 نام واژه ای برای خدای بزرگ اویغورهاست. همچنین (تنگری) نام واژه ای برای گروهی از مردان جاودان و نامیرا نیز می باشد که ۹۹ نفر هستند ۵۴ نفر مثبت و نیک سرشت و ۴۵ نفر منفی و بد سرشت هستند.

پ ن: همانگونه که ملاحظه می نمایید جاودانان و نامیراها در اساطیر همه اقوام و ملل کهن وجود دارند و نامیراها لزوما همیشه خیر نیستند.

در این نقاط هفت دیوار و هفت شهر غولان وجود دارد که بسته شده است. این دیوان یا غولان که لشکریانی نیز در اختیار دارند ساکن آن شهرها می باشند. در دوره کوشانیان مذهب حاکم بر تورفان، بودایی بوده و دین بودایی سالها در تورفان حاکم بوده تا رفته رفته مانویان بر بودیسم غلبه می نمایند. از تورفان مجموعه بسیار غنی ای از متون مانوی و بودایی بدست آمده است.
در تورفان در ناحیه کوه های آتشین یا مشتعل ۸ دره و ۷۷ غار (شاید غارهای دست ساز باشند) وجود دارد. اکثر این غارها فضاهای مستطیل شکلی با سقف های قوسی شکل دارند و به چهار بخش تقسیم می شوند. در اکثر این غارها تصاویر بودا یا راهبان بودایی و یا حتی موجودات خلق الساعه دیگری وجود دارد. در افسانه های مردم اویغور اژدهایی در کوه های تیان شان وجود داشت که کودکان را می خورد. تا اینکه قهرمانی وی را کشت و بدن اژدها را به هشت قطعه تقسیم نمود. کوه های سرخ رنگ تورفان از خون اژدها و هشت قطعه بدن اژدها به هشت دره موجود در کوه های آتشین یا مشتعل تبدیل شد.
همچنین در داستان افسانه ای سفر به غرب راهبی بودایی به نام تانگ_سنگ همراه شاه میمون ها سون_هو_دزو برای یافتن متون بودایی به هند و سپس جاده ابریشم سفر می نماید و از آنجایی که تورفان در مسیر جاده مهم ابریشم قرار دارد هنگامی که از کنار کوه های سوزان یا آتشین می گذرند ماجراهایی برای این ماجراجویان پیش می آید. همپنین در این افسانه اشاره شده است که سالها یا هزاران سال پیش از سفر راهب، شاه میمون ها در کوره کیمیاگری و یا آهنگری آسمانی بدلیل زیاده خواهیش اسیر شده بود. و کوه های آتشین در ناحیه تورفان اویغورستان چین از بر زمین زدن کوره توسط شاه میمون ها ایجاد شده است.

نکته : به منشا آتشین و سوزان بودن و اژدها گونه کوه های آتشین تورفان توجه نمایید که در ادامه با آن کار داریم. هم اکنون نیز تورفان تقریبا یکی از گرم ترین نقاط و شاید گرم ترین نقطه کشور پهناور چین باشد.

تصویر فیلم پادشاه میمون ها ۲
محصول ۲۰۱۶ هنگ کنگ
درون مایه این فیلم بر اساس اسطوره سفر به غرب ساخته شده است که پادشاه میمون ها برای کمک به راهب آزاد می شود و وی را همراهی می نماید

 

 

کلیپ منطقه باستانی تورفان در اویغورستان چین در مسیر جاده ابریشم.

شهر تورفان شهری با قدمت چند هزار ساله است. در دوران امپراطوری کوشانیان یکی از مراکز مهم آیین بودا بوده است. سپس با گسترش آیین مانوی در نواحی اویغورستان به تدریج مردمان تورفان و اویغورستان به آیین مانوی گرویدند. از تورفان مجموعه بینظیری از رساله های مانوی و بودایی کشف شده است.
در تورفان کوه هایی به نام کوه مشتعل یا سوزان وجود دارد در این مجموعه کوه ها حدود ۷۷ غار معبدگونه وجود دارد که بیشتر آن با تصاویر منقش به بودا یا راهبان بودایی تزیین شده اند.

در افسانه های مردم اویغور اژدهایی در کوه های تیان شان وجود داشته که کودکان را می خورده است تا اینکه قهرمانی وی را کشت و بدن اژدها را به هشت قطعه تقسیم نمود. کوه های سرخ رنگ تورفان از خون اژدها و هشت قطعه بدن اژدها به هشت دره موجود در کوه های مشتعل مبدل شد‌.

تصویر کوه سوزان یا مشتعل در ناحیه تورفان اویغورستان چین

در افسانه های مردم اویغور چین اژدهایی در کوه های تیان شان وجود داشت که کودکان را می خورد. تا اینکه قهرمانی وی را کشت و بدن اژدها را به هشت قطعه تقسیم نمود. کوه های سرخ رنگ تورفان از خون اژدها و هشت قطعه بدن اژدها به هشت دره موجود در کوه های آتشین یا مشتعل تبدیل شد. همچنین در داستان افسانه ای سفر به غرب راهبی بودایی به نام تانگ_سنگ همراه شاه میمون ها سون_هو_دزو برای یافتن متون بودایی به هند و سپس جاده ابریشم سفر می نماید و از آنجایی که تورفان در مسیر جاده مهم ابریشم قرار دارد هنگامی که از کنار کوه های سوزان یا آتشین می گذرند ماجراهایی برای این ماجراجویان پیش می آید. همچنین در این افسانه اشاره شده است که سالها یا هزاران سال پیش از سفر راهب، شاه میمون ها در کوره کیمیاگری و یا آهنگری آسمانی بدلیل زیاده خواهیش اسیر شده بود و کوه های آتشین در ناحیه تورفان اویغورستان چین از بر زمین زدن کوره توسط شاه میمون ها ایجاد شده است.
در این کوه هشت دره و ۷۷ غار معبدگونه وجود دارد تورفان از مراکز مهم آیین های بودا و مانویت در مسیر جاده ابریشم قرار دارد.

 

تصویری دیگر از ناحیه تورفان اویغورستان چین در مسیر جاده ابریشم از مراکز مهم آیین های بودا و مانویت.
از تورفان چین تاکنون مجموعه بسیار گرانسنگی از دست نوشته های مانوی و بودایی کشف شده است.
در این منطقه ۷۷ غار معبدگونه وجود دارد که عمدتا با تصاویر بودا و راهبان بودایی تزیین شده اند.

تصویری از بودا و راهبان بودایی در یکی از ۷۷ غار ناحیه تورفان اویغورستان چین

پ ن: به نظر می آید راهبان از مناطق مختلف هستند زیرا چهره و لباسشان متفاوت است. حتی شاید همه این مردان مقدس بودایی نباشند.

مجسمه شاه میمون ها《سون_هو_دزو》 و راهب بودایی 《 تانگ_سنگ 》و دو همراهشان در ناحیه تورفان اویغورستان چین

نکته : در داستان افسانه ای سفر به غرب راهبی بودایی به نام تانگ_سنگ همراه شاه میمون ها سون_هو_دزو برای یافتن متون بودایی به هند و سپس جاده ابریشم سفر می نماید و از آنجایی که تورفان در مسیر جاده مهم ابریشم قرار دارد هنگامی که از کنار کوه های سوزان یا آتشین می گذرند ماجراهایی برای این ماجراجویان پیش می آید. همچنین در این افسانه اشاره شده است که سالها یا هزاران سال پیش از سفر راهب، شاه میمون ها در کوره کیمیاگری و یا آهنگری آسمانی بدلیل زیاده خواهیش اسیر شده بود و کوه های آتشین در ناحیه تورفان اویغورستان چین از بر زمین زدن کوره توسط شاه میمون ها ایجاد شده است.

پ ن : بنده این‌ مسئله را که این مجسمه یک اثر باستانی است یا توسط مسئولین اویغورستان و جمهوری کمونیستی خلق چین برای جذب توریست درست شده است را نمی دانم.

تصویر راهب بودایی بر دیواره غار شماره ۹ در منطقه باستانی اطراف تورفان در اویغورستان چین

پ ن : چهره این راهب با چشمان درشت شبیه آریایی ها ( هندی ها یا ایرانی ها) می باشد. اما لباس وی نشان می دهد که وی بودایی است. البته جمع بین این دو کاملا ممکن است. یعنی وی ممکن است یک راهب بودایی هندی یا ایرانی بوده باشد.
وی به بودید دارما بنیان گذار مکتب ذن و بودیسم در معبد شائولین چین نیز شباهت دارد. بودیددارما نیز یک آریایی بوده که از هند به چین سفر نمود و مکتب ذن و بودیسم و سبک رزمی مشت زنی لوهان را پایه گذاری نمود.

تصویر محوطه باستانی اطراف تورفان در اویغورستان چین

تورفان در مسیر جاده ابریشم از مراکز مهم بودایی ها در دوره کوشانیان بوده است. قرن ها بعد خاقان (حاکم) اویغورستان به آیین مانوی گروید.

از تورفان چین دست نوشته هایی مانوی و بودایی کشف شده است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تصویری دیگر از منطقه باستانی تورفان در اویغورستان چین

تورفان در گذشته مرکز مهم دو دین بودا و مانویت بوده و در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است.

 

 

کلیپ دیگری در مورد منطقه باستانی تورفان در اویغورستان چین
تورفان در دوران کوشانیان مرکز مهم بوداییان بوده است. چند قرن بعد با گسترش آیین مانی به مرور مانویت جای آیین بودا را در این منطقه گرفت.

تصویر قله هرمی کوه خان تنگری در قزاقستان هم مرز با اویغورستان چین و قرقیزستان

{خان تنگری که به معنی «شاه آسمان» است، قله‌ای در رشته‌کوه تیان شان واقع در آسیای مرکزی است که در محل تقاطع مرزهای قزاقستان، قرقیزستان و ناحیهٔ خودمختار سین‌کیانگ چین قرار دارد. این کوه در عین حال بلندترین نقطه در کشور 👈قزاقستان است. از دیدگاه آناتولی بوکریف، کوهنورد روس‌تبار قزاقستانی این قله به دلیل متقارن‌بودنش و یال‌های هندسی آن شاید زیباترین قلهٔ جهان باشد. ارتفاع خان تنگری ۶٬۹۹۵ متر بدون کلاهک یخی و ۷٬۰۱۰ متر با کلاهک یخی می باشد.
کوه خان تنگری در رشته کوه‌های تیان شان قرار دارد و بلندترین نقطه در قزاقستان شناخته می‌شود. نام این قلهٔ 👈هرمی‌شکل بزرگ و مرمرین برگرفته از نام تنگری به معنی خدای آسمان‌ها در اساطیر اویغورهاست است.
خان تنگری در منطقه‌ای کاملاً یخچالی قرار دارد و جریان‌های شمالی و جنوبی یخچال اینیلچک، یکی از بزرگترین یخچال‌های جهان، بخش‌های شمالی و جنوبی کوه را در بر می‌گیرد همچنین یخچال کالاگیوری به طول ۳۶ کیلومتر واقع در پایین و شرق قله خان تنگری، بزرگترین یخچال شناخته‌شده در چین است.}

تصویر زیبای قله خان تنگری به رنگ سرخ و نارنجی در نزدیک غروب آفتاب

{ در قرقیزستان به خان تنگری از آن‌جا که دیواره‌های صخره‌ای مرمری آن به هنگام غروب آفتاب به 👈رنگ قرمز در می‌آید کان توغ به معنای «کوه خون» نیز لقب داده‌اند.
بومیان این منطقه بر این باورند بعدازظهرها، ارواح بر روی این کوه آتش روشن می‌کنند، زیرا در غروب این قله به رنگ سرخ و طلایی رنگ نمایان می‌شود. } (منبع ویکیپدیای فارسی و انگلیسی)

 

تصویر گرند کانیون تیان شین چین

{گراند کانیون تیانشان، معروف به گراند کانیون Keziliya در فاصله ۴۸ کیلومتری مرکز شهر ارومچی در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغورستان در شمال غربی چین واقع شده است. این دره که بیش از ۵٫۵ کیلومتر امتداد دارد، ۱۶۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و دارای ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر است. پس از صدها سال فرسایش باد و باران، صخره های رنگی این دره را به یک شاهکار طبیعت تبدیل کرده اند. گردشگران با غبار مه آلود، صداها، نورها و سایه هایی که به طور مکرر در دره دیده می شوند ، در طول ماجراجویی خود لذت می برند. }

نکته۱ : به تلالو رنگ سرخ این دیواره ها توجه نمایید.

نکته ۲: ناحیه گرند کانیون تیان شان در کنار تورفان اویغورستان و قله خان تنگری در قزاقزستان نزدیک مرز سین کیانگ از نقاط بسیار مهم استراتژیک برای انجمن های مخفی می باشد.

 

تصویر دیگری از ناحیه گرند کانیون تیان شین چین

{گراند کانیون تیانشان، معروف به گراند کانیون Keziliya در فاصله ۴۸ کیلومتری مرکز شهر ارومچی در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغورستان در شمال غربی چین واقع شده است. این دره که بیش از ۵٫۵ کیلومتر امتداد دارد، ۱۶۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و دارای ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر است. پس از صدها سال فرسایش باد و باران، صخره های رنگی این دره را به یک شاهکار طبیعت تبدیل کرده اند. گردشگران با غبار مه آلود، صداها، نورها و سایه هایی که به طور مکرر در دره دیده می شوند ، در طول ماجراجویی خود لذت می برند. }

نکته : ناحیه گرند کانیون تیان شان در کنار تورفان اویغورستان و قله خان تنگری در قزاقزستان نزدیک مرز سین کیانگ از نقاط بسیار مهم استراتژیک برای انجمن های مخفی می باشد.

تصویر دیگری از ناحیه گرند کانیون تیان شین چین

{گراند کانیون تیانشان، معروف به گراند کانیون Keziliya در فاصله ۴۸ کیلومتری مرکز شهر ارومچی در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغورستان در شمال غربی چین واقع شده است. این دره که بیش از ۵٫۵ کیلومتر امتداد دارد، ۱۶۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و دارای ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر است. پس از صدها سال فرسایش باد و باران، صخره های رنگی این دره را به یک شاهکار طبیعت تبدیل کرده اند. گردشگران با غبار مه آلود، صداها، نورها و سایه هایی که به طور مکرر در دره دیده می شوند ، در طول ماجراجویی خود لذت می برند. }

نکته۱ : این دیواره ها در هنگام ظهر با تابش خورشید تلالویی سرخ رنگ دارند.

نکته ۲: ناحیه گرند کانیون تیان شان در کنار تورفان اویغورستان و قله خان تنگری در قزاقزستان نزدیک مرز سین کیانگ از نقاط بسیار مهم استراتژیک برای انجمن های مخفی می باشد.

 

 

کلیپی از ناحیه گرند کانیون اویغورستان چین واقع در رشته کوه های تیان شان

{گراند کانیون تیانشان، معروف به گراند کانیون Keziliya در فاصله ۴۸ کیلومتری مرکز شهر ارومچی در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغورستان در شمال غربی چین واقع شده است. این دره که بیش از ۵٫۵ کیلومتر امتداد دارد، ۱۶۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و دارای ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر است. پس از صدها سال فرسایش باد و باران، صخره های رنگی این دره را به یک شاهکار طبیعت تبدیل کرده اند. گردشگران با غبار مه آلود، صداها، نورها و سایه هایی که به طور مکرر در دره دیده می شوند ، در طول ماجراجویی خود لذت می برند. }

نکته۱ : این دیواره ها در هنگام ظهر با تابش خورشید تلالویی سرخ رنگ دارند.

نکته ۲: ناحیه گرند کانیون تیان شان در کنار تورفان اویغورستان و قله خان تنگری در قزاقزستان نزدیک مرز سین کیانگ از نقاط بسیار مهم استراتژیک برای انجمن های مخفی می باشد.

ادامه دارد

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌..

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌.. سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *