بدترین دردها چیست؟

از جوانی پرسیدند
بدترین دردها چیست؟
گفت :درد دندان و داشتن همسر بد.
پیری این مطلب را شنید و گفت:
دندان را میتوان کشید و همسر را میتوان طلاق داد.
بدترین دردها درد چشم  و داشتن فرزند بد است!
نه چشم را میتوان جدا کرد و نه نسبت فرزند را  میتوان منکر شد.
سعی کنید همیشه وجودتان باعث افتخار

این مطلب را نیز بخوانید

پدر یعنی پشت و پناه

✍️ پدر یعنی پشت و پناه 🔹یک تحویلدار بانک می‌گفت: ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ آﻭرد تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =