تماس با ما

بسمه تعالی

دوستان برای ارتباط با نویسندگان سایت می توانید از فرم زیر استفاده کنید یا به رایانامه های مربوط پیام های خود را ارسال کنید.

حسابداری:     medrar[at]chmail.ir

مذهبی:        anti370[at]chmail.ir

حقوق:          doostigili[at]chmail.ir

داستان:   younesabbasi6[at]gmail.com

[CONTACT-US-FORM]