جوجه؟

جوجه در زمستان از شدت سرما از حال رفته بود. یک گاو درحال عبور رید روی جوجه، از گرمای تاپاله گاو جوجه زنده شد، سرش را از تو گوه بیرون آورد و شروع کرد به جیک جیک کردن. یک گربه صدای جوجه را شنید او را از توى گوه بیرون کشید و خورد.
نتیجه اخلاقی از داستان:
۱ -هرکس بهت رید آدم بدی نیست.
۲-هرکس از تو گوه کشیدت بیرون آدم خوبی نیس.
۳ -اگه تا خرخره تو گوه فرو رفتی جیکت در نیاد

متن سنگینى بود
کمرم رگ به رگ شد

این مطلب را نیز بخوانید

پدر یعنی پشت و پناه

✍️ پدر یعنی پشت و پناه 🔹یک تحویلدار بانک می‌گفت: ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ آﻭرد تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + دو =