حلقه جاودانان هیمالیا(شهر رباب)۶

در کتاب بحرالغرائب در دعوت اسم حی اینگونه آمده است :
{ و جمعی از بزرگان فرموده اند هر که خواهد که دعوت این اسماء ( حی ،قیوم )کند ،طریق آن است که صد و هشتاد روز به دعوت این اسماء قیام نماید و با مردم اختلاط کم کند و کم خوردن پیش گیرد و پیوسته صائم و با وضو باشد و تا تواند در خلوت تکرار کند و بیشتر در وقت سحر ،ذاکر باشد . یکی دیگر از شرایط ، آن است که به عدد تکسیر تمام حروف بر خاتم نقره نقش کند که صورت آن این است و از پنج دانگ او یک دانگ زر باشد ، و او را در دست کند و به عدد تکسیر می خواند .
و اگر خواهد که تسخیر قلوب یکی از سلاطین کنند ، نام طالب را با اسم مطلوب بیاورد و این دو اسم تکسیر کند و به عدد کامل بخوانند یعنی ببیند که عدد تکسیر اسماء و تکسیر اسمین چند است ، این دو اسم را به آن عدد بخواند و انگشتر را عزیز و مکرم دارد . و در حین دعوت گاه گاه در نقش نگاه کند ، چون بدین طریق مداومت نماید از برکت این اسما کارهای او به جایی رسد که بر مرده نظر اندازد ، به شفقت دل او زنده گردد و از نفس او بیمار شفا یابد و از چوب خشک ، به نفس او میوه حاصل آید_اگر شرایط به جای آورد _ اما باید که پنهان دارد . و حالات غریب و عجیب درحال دعوت ظاهر گردد ، یکی آن که صاحب دعوت را در سرچشمه آب حیوان برند و مخیر سازند در خوردن آب اما باید نخورد تا خدای او را جان ابدی کرامت فرماید و تا او نخواهد روح از بدن او مفارقت نکند و شرح این ، زیاده از آن است اما باید که در خواص عقل ناقص را به شک نیندازد که بزه کار هر دو جهان باشد و اگر در اعتقاد او نقصان باشد رجوع به دعوت نکند که اصل اعتقاد است . …} ( بحر الغرائب صفحات ۲۲۶ و ۲۲۷)
نکته ۱: عزیزان توجه نمایند . تا سالک مراتب ابتدایی را در سیر و سلوک پشت سر نگذاشته باشد . انجام دادن چنین دعواتی تاثیر لازم را نخواهد داشت . شخص باید با خود صادق باشد هر زمان که توانایی نظیر طی الارض را در وجود خویش ملکه نمود . آنگاه مبادرت به دعوت اسماء حی و قیوم نماید . وگرنه نه تنها شخص را به سرچشمه آب حیات نمی برند . بلکه وی را به سر یخچال آشپزخانه خانه اش نیز نخواهند برد .
تا جسم و روح شخص قابلیت رفتن و سفر به یکی از سرزمین های دارنده آب حیات را از محل دعوت و خلوت خویش نداشته باشد . وی را بدان محل نخواهند برد . تا امتحان نمایند و تا وی قابلیت مشاهدات معنوی را بدست نیاورده باشد . صورت های مختلف در بیرون مندیل بر وی ظاهر نخواهند شد تا امتحانش نمایند .
اینجاست که عده ای سر خود و بدون اخذ شرایط لازم یا با اجازه از بعضی به اصطلاح اساتید مبادرت به نشستن چنین اربعینات و یا دعواتی می نمایند . و نتیجه لازم را حاصل نمی نمایند. آنگاه مطالب کتب علوم غریبه و دعوات و غیره را اشتباه می دانند و می گویند من نشسته ام و هیچ اتفاقی نیفتاد و اینها همه دروغ و اشتباه و گمراه کننده است . راه تنها همان اذکار و اوراد معروفه است و بس .
خب برادر من شما از اول شرایط مقدماتی را در خویش بوجود نیاورده ای و در ضمن استاد واقعی نیز نداشته ای . نتیجه ندادن عمل شما دلیل بر اشتباه بودن نسخه عمل نیست .
نکته۲ : کامل ترین مظهر اسماء«حی و قیوم» حضرت صاحب الامر و صاحب الزمان (عجل الله ) هستند . ایشان هم به صفت حیات ابدی متنعم می باشند و هم قائم آل محمد (ص) هستند . و قائم بودن حضرتش هم با قیام حضرتش و قیامت ارتباط دارد و هم با این مسئله که همه عالم قائم بوجود حضرتش می باشد .
ممکن است سوال پیش بیاید اگر نوشیدن آب حیات حجاب است . آیا ام موسی (س) خضر(ع) یا الیاس (ع) محجوب می باشند و کامل نیستند ?
پاسخ خیر هر سه بزرگ کامل هستند و به کمالیت وجودی خویش دست یافته اند . منتهی در عالم اسلام نیازی به نوشیدن آب حیات و جاودانگی وجود ندارد . و همانگونه که گفته شد نوشیدن آب حیات حجابی است که مانع از رسیدن سالک به مقامات عالیه می رسد . توضیح مسئله کمی سخت است و نیاز به مقدمات دارد . اجمالا بگویم در مسیر سلوکی پس از پا گذاشتن در مقام ولایت دو مسیر پیش روی سالک الی الله قرار می گیرد . یکی مسیر دوایر اولیا الله است . که دو دایره قمری و شمسی است . و دیگری مسیر فردانیت (انفرادی )است .
در مسیر دوایر اولیاالله نوشیدن آب حیات و دست یافتن به حیات جاودانگی با قوانین حاکم بر این دایره منافات دارد . زیرا اولیاءالله که در این دوایر حضور دارند باید پس از گذراندن عمر طبیعی خویش از این عالم به سرای باقی بروند . تا دیگر اولیاء عام که در پشت دایره مانده اند . به درون دایره اولیاءالله پای بگذارد .

ادامه دارد …

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *