حنوکا و افزایش ظلمت ۱۵

حنوکا عید گشایش معبد و نور یا افتتاح دروازه های عالم زیرین و افزایش ظلمت ۱۵

 

اما روایت تورات از خلقت آسمانها و زمین : 👇

{ در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر لجه وروح خدا سطح آبها را فرو گرفت .
و خدا گفت : « روشنایی بشود. » و روشنایی شد. و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. و شام بود و صبح بود ، روزی اول . (یکشنبه = روز شمس)
و خدا گفت : «فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کُند. » و خدا فلک را بساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد. و چنین شد. و خدا فلک را آسمان نامید. و شام بود و صبح بود، روزی دوم . (دوشنبه = روز قمر)
و خدا گفت 👈 : «آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شود و خشکی ظاهر گردد. » و چنین شد.
و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید. و خدا دید که نیکوست . و خدا گفت : «زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد، بر روی زمین » و چنین شد . و زمین نباتات را رویانید ، علفی که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه داری که تخمش در آن ، موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست . و شام بود و صبح بود، روز سوم (سه شنبه =مریخ )
و خدا گفت: «نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند. تا بر زمین روشنایی دهند. » و چنین شد. و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیز اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب ، و ستارگان را . و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند، و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب ، و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست. و شام بود و صبح بود، روزی چهارم. (چهارشنبه = روز عطارد )
و خدا گفت : «آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. » پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همهٔ جانداران خزنده را ، که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد، و همهٔ پرندگان بالدار را به اجناس آنها. و خدا نیکوست . و خدا آنها را برکت داده، گفت : «بارور و کثیر شوید و آبهای دریا را پر سازید، و پرندگان در زمین کثیر بشوند. » و شام بود و صبح بود روز پنجم ( پنج شنبه = مشتری )
و خدا گفت : « زمین، جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها. »و چنین شد. پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و همهٔ حشرات زمین را به اجناس آنها . و خدا دید که نیکوست و خدا گفت : « آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همهٔ حشراتی که بر زمین می خزند، حکومت نماید. »
پس خدا آدم را به صورت خود آفرید . او را بصورت خدا آفرید ایشان را نر و ماده آفرید . و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت : «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همهٔ حیواناتی که بر زمین می خزند، حکومت کنید . » و خدا گفت : « همانا همهٔ علف های تخم داری که بر روی تمام زمین است و همهٔ درختهایی که در آنها میوهٔ درخت تخم دار است، به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. و به همهٔ حیوانات زمین و به همهٔ پرندگان آسمان، و به همهٔ حشرات زمین که در آنها حیات است ، هر علف سبز را برای خوراک دادم . » و چنین شد . و خدا هر چه ساخته بود ، دید و همانا بسیار نیکو بود . و شام بود و صبح بود ، روز ششم ( جمعه= زهره)
و آسمانها و زمین و همهٔ لشکر آنها تمام شد .
در روز هفتم، خدا از همهٔ کار خود که ساخته بود ، فارغ شد. و در روز هفتم از همهٔ کار خود که ساخته بود، آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، از همهٔ کار خود که خدا آفرید و ساخت . ( روز هفتم شنبه = زحل) . }

نکته ۱: همانگونه که ملاحظه می نمایید در روایت خلقت از منظر تورات خورشید و ماه در روز چهارم خلق شدند . و این خود سوال برانگیز است که اگر در روز چهارم خلق شدند. چگونه در روز سوم نباتات بدون نور خورشید خلق شده اند ?!
با مقایسه بین روایت خلقت از منظر تورات و روایات امامان شیعه، می توان اشتباه نویسندگان تورات را در داستان خلقت درک نمود. ( سفر پیدایش دارای تحریفات بسیار و کتابی مشرکانه است و اختلافات بسیاری با چهار سفر دیگر تورات دارد )

نکته ۲: شاید یکی از عللی که کوکب عطارد و ایزدان آن با دانش نجوم و علوم گوناگون مرتبط است این باشد که نظم ستارگان و مسیر آنان در چهارشنبه روز عطارد انجام شد.

 

ادامه دارد …

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − سه =