حنوکا و قربانی

حنوکا و قربانی

باید آرزو کرد که روزی حداقل عده ای از مسئولین کشور درک نمایند که در ایامی که هستیم در کشور چه خبر است !
اینکه آلودگی شهرهای بزرگی نظیر طهران اتفاقی نیست و تنها به آلاینده ها مرتبط نیست !
چنانچه با طرح ترافیک زوج و فرد نیز مشکل حل نشد !
اینکه چرا شهرهایی نظیر تبریز و ارومیه نیز آلوده شده اند ! حتی شهرهای کوچک و بعضی روستاهای منطقه آذربایجان نیز هوایی آلوده داشتند !
اینکه به طور خاص ۱۱ قبالیست جحود از خارج از کشور (اروپا) به برکت دولت بی تدبیر کاملاً قانونی وارد کشور شده اند و در خاک مقدس آذربایجان حضور دارند. تا به همراه همکاران وطنی خویش (قبالیست های جحود ایرانی) در آن منطقه دروازه ای را از عالم زیرین باز نمایند. و موجوداتی را از آن نقطه فراخوانی نمایند.
هر چند که ان شاءالله با دم اولیای اللّه امشب به عنوان آخرین شب مراسم خویش موفق بدین مهم نخواهند شد.
اما با این حال شرایطی که مراسم هایشان برای کشور در حال رقم زدن است. تأسف بار است .
مراسم هایی که به طور خاص در ۱۱ کلان شهر کشور در سطحی بزرگ و در ۲۲ شهر کوچکتر در سطحی کمتر برگزار می شود.

❌شاید روزی مسئولین کشور دریابند که نقاط باستانی ای نظیر تخت سلیمان و تپه حسنلو در استان آذربایجان غربی و دشت مغان در استان اردبیل و یا شوش دانیال در خوزستان و … اگر برای دشمن مهم تر از نطنز و بوشهر و اراک و یا پایگاه های موشکی و نظامی نباشد. کم اهمیت تر نیز نیست ! و اینگونه این پایگاه های مهم باستانی را که میراث پیشینیان را در دل خود دارد با کمترین محافظ به حال خود رها ننمایند.
شاید روزی در بخشی از بچه های نهادهای امنیتی این بینش کاملاً نهادینه شود. که مناطق باستانی مهم است .

❌ از دشت مغان سخن گفته شد. در دوران رژیم پهلوی عده ای از یهودیان صهیونیست در دشت مغان شروع به فعالیت نمودند و بخشی از زمین های مردم را خریدند. هم زمان در استان اران یا جمهوری جعلی آذربایجان که قرار داد ۱۹۹ ساله اش چندین سال است تمام شده و باید به خاک مادری بازگردد. نیز فعالیت در دشت مغان آغاز شد.
اما چرا ?
مهم ترین علت این فعالیت های پنهانی این بود که بخشی از میراث مغان ایران باستان در این دشت باستانی مدفون است. میراثی که یک بار توسط مغان ایران باستان و بار دیگر توسط سلطان قاهر غوث و بار دیگر توسط شیخ صفی الدین اردبیلی، طلسم شده است.

در باره این مسئله فیلمی با نام « روزگاری عشق و خیانت» ساخته شده است. که هر چند به علت اصلی پروژه صهیونیست ها اشاره نمی نماید. اما از منظر روایت نفوذ یهودیان در آن منطقه فیلم مهمی می باشد.

❌ شاید اکنون خوانندگان گرامی دریابند که چرا از یک سو در مناطق آذربایجان ایران و استان اردبیل، پانترکیسم فعال است. و در خوزستان پان عربی و الاهوازی.
که اولی توسط کشور ترکیهٔ عثمانی و استان اران جمهوری جعلی آذربایجان تغذیه می شود. و دومی توسط خاندان آل جهود ( عربستان سعودی) .
و هنگامی که این دو جریان را بررسی می نماییم. در نهایت دست پنهان یهودیان و عواملشان را در شکل گیری این دو جریان به خوبی می بینیم.

❌ در شب 👈هفتم و 👈نهم عید حنوکا به طور خاص مراسم قربانی انسانی انجام می شود. بنابراین امشب نیز قربانی انسانی انجام می شود.
قربانی ها معمولاً از بانوان هستند. اینکه می گویند قربانی باید دختر باکره باشد اشتباه است. انتخاب قربانی به سن و سال و بکر و غیر بکر بودن ارتباطی ندارد.
قربانی ها افراد مستعد از نظر روحی و واسطه گری می باشند.
قربانی ها 👈معمولاً در شبات ها دزدیده می شوند . بنابراین افرادی که در معرض خطرند باید از غروب جمعه تا غروب شنبه مواظب خویش باشند.
معمولاً قربانی ها با توجه به استعداد روحیشان، در خواب و رویا یا مکاشفه از خطر قربانی شدن خویش آگاه می شوند.
اگر قربانی کودک باشد. ممکن است خطر توسط شخصی ناشناس در خیابان به عنوان یک رهگذر به والدین کودک به صورت سربسته گوشزد شود.
به هر حال منظور این است که قربانی پیش از قربانی شدن علائمی را دریافت می نماید.
برخلاف اینکه عده ای فکر می نمایند که به قربانی ها تجاوز جنسی می شود. باید گفت که اینگونه نیست. اگر شخصی مستعد باشد و بخواهند از وی فرزندی مستعد و شیطنی تولید نمایند چنین عملی انجام می شود. اما قربانیان خاص، مورد تجاوز جنسی قرار نمی گیرند.
بلکه هر اندازه که دارای جایگاه روحی بالاتر باشد با احترام بیشتری با وی رفتار می شود.
و معمولاً روز قبل از قربانی وی را با شیوه ای خاص غسل می دهند و خوشبو می نمایند. بویی که شاید مورد علاقهٔ ایزد مورد پرستششان باشد.
و سپس لباسی فاخر بر وی می پوشانند. لباسی که مدل و رنگ آن مورد علاقه ایزدی باشد که قربانی را به وی پیشکشی می نمایند. و از جواهرات نیز برای قربانی استفاده می نمایند.

قربانی ها معمولاً پس از پوشاندن لباس های فاخر به قربانگاه آورده می شوند. و بنا به مناسک نوع فرقه مربوطه وی را قربانی می نمایند. در بیشتر موارد یا با زدن سنگی بزرگ به سر قربانی، جمجمه وی را می شکانند و یا خنجری در قلب قربانی وارد می نمایند. قربانی سوختنی بسیار کمتر انجام می شود.

نکته ۱: نام قربانگاه قبالیست های جحود در شبه معبد سلیمان در اسرائیل، «سواداگمن» است !

نکته ۲: لباسی که قربانی به هنگام دزدیده شدن بر تن دارد پس از نشاندار شدن از معبد خارج می شود. و لباس ها عمدتاً به کشورهای خاورمیانه فرستاده می شود.

نکته ۳: لباس و جواهراتی که به #قربانی پوشانده می شود. در معبد به عنوان یک میراث ارزشمند نگهداری می شود.
و گاه در بعضی مراسم های خاص، بعضی کاهنه ها افتخار پوشیدن این لباس ها و یا جواهرات را پیدا می نمایند. مجوز معمولاً توسط خدایان یا معاونینشان داده می شود.

نکته ۴: مسئله مهمی که باید بدان توجه داشت این است که قربانی ها توسط سران شیاطین (جنی و دیوها) و یا ایزدان کواکب نشان گذاری می شوند.
این موجودات شیطنی، هستند که قربانی ها را انتخاب می نمایند. و از خدمتکاران جنی و انسی خویش می خواهند. تا قربانی را پیدا نمایند .
پس از پیدا شدن قربانی مدتی وی را به طرق مختلف (فیظیکی و متافیظیکی) تحت نظر می گیرند. و در زمان مناسب با استفاده از فرومایگان زیر دست خویش ، شرایط لازم برای دزدیدن قربانی را فراهم می آورند. و آنگاه پرستندگان انسانیشان، قربانی را می ربایند.

نکته ۵: مثالی برای شرایط که فرومایگان جنی می توانند فراهم آورند : 👇

{ فرض نمایید خانمی در آپارتمان خویش تنها زندگی می نماید. و برای قربانی شدن نشانه گذاری شده است. غروب جمعه است. و وی در خانه نشسته و در حال دیدن برنامه های تلویزیونی می باشد. در این حالت مدام توسط این فرومایگان وسوسه می شود که از منزل بیرون رود و یک خوراکی خاص را از سوپر مارکت محله بخرد. وسوسه و سپس بیرون رفتن از خانه همان و ربوده شدن همان . }

{ یا خانواده ای یکی از دختر بچه هایشان نشان گذاری شده و تصمیم ندارند که روز جمعه جایی بروند. اما پنج شنبه مادر خانواده و یا پدر و .. میلی به رفتن به پارک پیدا می نمایند. و این میل به پارک رفتن توسط این فرومایگان در اذهان اعضای خانواده وارد می شود . و طبیعی است که در پارک با کمک عوامل فیظیکی و متافیظیکی تنها یک غفلت کوچک می تواند باعث گم شدن دختر بچه خانواده شود . و سرنوشت بچه سالها نامعلوم باشد . و والدین فکر نمایند دخترشان در نقطه ای از زمین ما زنده است. در حالی که کار از کار گذشته است.

نکته ۶: گاه ممکن است یکی از خدایان در رویا و مکاشفه خویش شخصی را که برای وی در آینده مشکل ساز خواهد شد را ببیند و گاه ممکن است که شخصی که واسطه ای قوی می باشد و روح وی می تواند وی را تغذیه نماید. را طلب نماید.
اما ممکن است نام شخص مورد نظر را در نیابد. نشانه های وی به کاهنین داده می شود. و آنگاه شیاطین جنی که با کاهنین همکاری می نمایند. در یافتن شخص قربانی همکاری می نمایند. گاه پیدا کردن قربانی مورد نظر ممکن است سالها به طول بیانجامد .

نکته ۷: معمولاً ایزدان کواکب، که خود با کواکب مرتبطند، قربانی هایی را طلب می نمایند که در زمان خاص نجومی بدنیا آمده باشد که با کوکب آن ایزد مربوطه مرتبط باشد .

نکته۸: در بعضی موارد خاص ممکن است بین دو یا چند انجمن مخفی بر سر یک قربانی خاص ، اختلاف پیش بیاید . و با یکدیگر بر سر ربودن قربانی درگیر شوند .

 

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

شواهدی بر وجود جنیان اهل سنت ۱

{ شواهدی بر وجود جنیان اهل سنت ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم همانگونه که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *