خدا را به من نشان بده؟؟

پسر بچه به نزد خانواده اش  رفته از آنها خواست که یک معلم برای او حاضرکنند تا به ۳سوالی که داشت جواب بدهد.بالاخره یک معلم برای ایشان پیدا کردند و بین پسربچه و معلم صحبتهای زیر رد و بدل شد؛
پسربچه: شما کی هستی؟ و آیا می توانی به سه سوال بنده پاسخ دهی؟
معلم: من عبدالله، بنده ای از بندگان خدا هستم و به سوالات شما جواب خواهم داد، به امید خدا.
پسربچه: آیا شما مطمئنی جواب خواهی داد؟ چون اکثر علما نتوانستند به سه سوال من پاسخ بدهند!معلم: تمام تلاشم را میکنم و با کمک خدا جواب میدهم.پسربچه: سه سوال دارم،سؤال اول: آیا در حال حاضر خداوندی وجود دارد؟ اگر وجود دارد شکل و قیافه آن را به من نشان بده؟سؤال دوم: قضا و قدر چیست؟سؤال سوم: اگر شیطان از آتش خلقت شده است، پس برای چی او در آخرت در آتش انداخته خواهد شد؟ چون بر ایشان تأثیری نخواهد گذاشت!
معلم کشیده ی محکمی را به صورت پسربچه زد،پسربچه گفت: برای چی به من زدی و چه چیزی باعث شد که از من ناراحت و عصبانی شوی؟معلم جواب داد: من از دست شما عصبانی نشدم و این ضربه ای که به شما زدم جواب هر سه سوال شماست.پسربچه: ولی من هیچی را نفهمیدم.
معلم: بعد از اینکه شما را زدم چه چیزی حس کردی؟پسربچه: حس درد بر صورتم دارم.
معلم: پس آیا اعتقاد داری که درد موجود است؟پسربچه: بله.معلم: پس آن را به من نشان بده.پسربچه: نمیتوانم.معلم: این جواب اول من بود.
همگی به وجود خداوند اعتقاد داریم ولی نمیتوانیم او را ببینیم.سپس اضافه کرد که آیا دیشب خواب دیدی که من تو را خواهم زد؟پسربچه: نه.معلم: آیا گاهی به ذهنت آمد که من تو را روزی خواهم زد؟پسربچه: نه.معلم: این قضا و قدر بود.سپس اضافه کرد: دستی که با آن تو را زدم از چه چیزی خلق شده است؟پسربچه: از گل.معلم: وصورت تو از چی؟پسرپجه: باز از گل.معلم: جه چیزی حس کردی بعد از اینکه بهت زدم؟پسربچه: حس درد داشتم.معلم: آفرین، پس دیدی چطور گل بر گل درد وارد میکند، این با اراده خدا انجام میشود،پس با اینکه شیطان از آتش خلق شده، اما اگر خدا خواست این آتش مکان دردناکی برای شیطان خواهد بود

این مطلب را نیز بخوانید

پدر یعنی پشت و پناه

✍️ پدر یعنی پشت و پناه 🔹یک تحویلدار بانک می‌گفت: ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ آﻭرد تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =