خلقت موجودات در کیمیاگری ۳

{خلقت موجودات در کیمیاگری ۳}

نکات آیه:  

🔷در این آیه از چهار پرنده سخن رفته است. هر کدام از این چهار پرنده می تواند نماد یکی از طبایع چهار گانه (گرمی، سردی، خشکی، تری) یا عناصر چهارگانه (آتش، باد، آب، خاک) باشد.

🔶همانگونه که ملاحظه نمودید اسامی پرندگان در روایات متفاوت بود. و از پرندگانی چون طاووس، جغد، خروس، کرکس، مرغابی، کلاغ یاد شده بود. 

🔹در روایات از ده کوه سخن رفته است. این عدد ده با تعداد سفیروت ها در کتاب یصیرا (خلقت) شباهت دارد. در این کتاب همانگونه که پیشتر گفته شد به آفرینش جهان هستی بر مبنای حروف ۲۲ گانه عبری پرداخته شده است. و البته به تطابق حروف با اندام ها نیز اشاره شده است. 

پ ن: در کتاب یصیرا از عناصر سه گانه آب و هوا و اتش سخن رفته است. در آیه بالا به نظر هر کدام از پرندگان نماد یکی از طبایع یا عناصر چهار گانه می باشد. عبرانیان بدلیل ضعف الفبای ۲۲ حرفی خویش حروف آن را به سه دسته تقسیم نموده اند. حال آنکه حروف ۲۸ گانه الفبای عربی چنین ضعفی را ندارد. 

🔸عمل حضرت ابراهیم خلیل در قطعه قطعه کردن پرندگان و در هم آمیختنشان و سپس صدا نمودن آنان و وصل شدن اجزای بدنشان به یکدیگر به عمل تکسیر حروف در علم جفر و حروف مشابهت دارد. 

🔹آیه ۲۶۰ بقره با جمله الله عزیز حکیم به اتمام رسیده است. پیشتر گفته شد که اسم عزیز با علم سیمیا ارتباط دارد و ختم اسم عزیز به عدد ۹۴۰ در بین الطلوعین (پس از ان تلاوت یاسین و دعایی خاص) برای طلب سیمیا مجرب است. خلقت موجودات عمدتا خیالی با سیمیا ممکن است. البته خلقت موجودات ناپایدار نیز با سیمیا ممکن است. (موجوداتی که نمی توانند مدت زیادی به حیات ادامه بدهند مانند گولم و اساسا شاید نتوان آن را زنده دانست. بلکه نوعی حیات مصنوعی و جادویی دارند و بدین خاطر ناپایدار هستند) اما به نظر می آید که زنده شدن پرندگان از جنس هیچ کدام از روش های بالا نیست. به نظر فقیر اگر آیه با اسم عزیز به پایان رسیده است بدین خاطر است که زنده شدن مجدد پرندگان با علم حروف ارتباط دارد. و از این جهت اسم عزیز بکار رفته است. 

🔸با بررسی آیه به این نکته مهم می رسیم که آیه از ۲۴ حرف تشکیل شده است. و چهار حرف ش، ض، ظ، غ در آیه موجود نمی باشد.

در ادامه نگاهی به این چهار حرف نشان می دهد که هر کدام از این چهار حرف در تقسیم بندی عناصر و طبایع حروف متعلق به یکی از دسته ها می باشد. 

۱⃣ ا ه ط م ف 👈ش ذ (طبع حرارت رسائل جابر) (عنصر آتشی)

۲⃣ ب و ی ن ص ت 👈ض (طبع برودت رسائل جابری) (عنصر باد) (عنصر بنا به نوع دیگری از تقسیم بندی خاک)

۳⃣ ج ز ک س ق ث 👈ظ (طبع یبوست رسایل جابری) (عنصر آب) (عنصر بنا به نوع دیگری از تقسیم بندی باد)

۴⃣ د ح ل ع ر خ 👈غ (طبع رطوبت رسائل جابری) (عنصر خاک) (بنا به نوعی دیگر از تقسیم بندی آب)

استباطی ذوقی از آیه : 👇

در این آیه چهار حرف ش ض ظ غ وجود نداشت. این چهار حرف، حرف ابتدایی نام چهار پرنده شقر(خروس) ضوع (جغد) ظالم (نوعی پرنده کوچک) غراب(کلاغ) را در زبان عربی تشکیل می دهد. 

در روایت خواندیم که حضرت ابراهیم خلیل منقار پرندگان را در دست خویش گرفت. حال حرف ابتدایی این چهار نام را چون منقار در نزد خویش نگه می داریم. 

شقر ضوع ظالم غراب 

ش ض ظ  غ

قر  وع الم  راب

باقی حروف را که ده عدد است(مطابق با عدد کوه ها در روایت) از هم جدا و موخر صدر می نماییم. (در هم می آمیزیم)

ش ض ظ غ

ق ر و ع ا ل م ر ا ب

ب ق ا ر ر و م ع ل ا

ا ب ل ق ع ا م ر و ر 

ر ا و ب ر ل م ق ا ع

ع ر ا ا ق و م ب ل ر 

ر ع ل ر ب ا م ا و ق 

ق ر و ع ا ل م ر ا ب

و چون این حروف (ق ر و ع ا ل م ر ا ب) به چهار حرف نخست (ش ض ظ غ) کلمات آنگونه که از آن جدا شده اند متصل شوند. کلمات دوباره به شکل اولیه خود ظاهر خواهند شد. (شقر ضوع ظالم غراب)

پ ن: این مثال ذوقی برای درک بهتر از ماهیت باطنی این آیه نوشته شد وگرنه در عمل کاربرد خاصی ندارد و اسرار باطنی این آیه فوق چنین لطایفی است. اگر با این آیه کمی بیشتر سر و کله بزنی (به عربی و عبری) لطایف بیشتر و عمیق تری بدست می آید که البته آن لطایف نیز کاربردی نیست. تا خداوند نخواهد اسرار باطنی خاص و کاربردی این آیه برای کسی باز نمی شود. 

نکته مهم: اینکه در آیه آمده آنها را بخوان شتابان به سوی تو می آیند. ممکن است  به علومی چون علم الاسما و علم حروف و تجوید و موسیقی و…اشاره داشته باشد. حضرت ابراهیم خلیل بر طبق روایت از هر پرنده ای منقارش را در نزد خویش نگه داشت. درست است که از منظر ظاهری شاید این نگه داشتن منقارها بدین خاطر باشد که ابراهیم خلیل مطمئن شود که این پرندگان همان چهار پرنده هستند. فقیر بی آنکه بخواهم این مسئله را منکر شوم اما نظر به این دارم که حکمت این ماجرا بیش از این مسائل است.  

منبع:  eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *