داستان گل سرخ (رُز) ۵

داستان گل سرخ (رُز) ۵

{ نگاهی گذرا به منشا داستان لیلیت ۲}

 

ادامه نکته ۱: که چگونه ممکن است از یک سو زن و مرد اولیه (مشی و مشیانه) با هم خلق شده باشند و از سوی دیگر، منشا خلقت زنان پری جهی دختر اهریمن باشد.

نکته ۲: همانگونه که ملاحظه نمودید در اساطیر ایرانی از وجود مونث سومی بین آدم و حوا یاد شده است. منتهی در اساطیر ایرانی این پری اهریمنی جهی دختر اهریمن است که زنان از وی خلق شده اند. منتهی در نقل ربای های یهودی همتای وی لیلیت همسر اول آدم بوده است. که از آدم جدا می شود. لیلیت در نقل اسطوره های ربای های یهودی نماد طغیان و سرکشی در برابر خداوند و آدم است. و حوا نماد زن نیک است. نکته جالب اینجا است که در اوستا نیز از جهی و جهیکا که در پهلوی به صورت جه آمده به معنای زن پست و بدکار و روسپی یاد شده است (دانشنامه مزدیسنا مدخل جهی ص ۲۳۹) و در مقابلش در اوستا نائیری یا نائیریکا به معنای زن صالحه شوهر کرده است.(دانشنامه مزدیسنا همان) یعنی زنان نیک شوهرکرده و صالحه نائیری هستند و زنانی که اینگونه نیستند جهی می باشند. بنابراین از جهت نیز تشابهی بین لیلیت و جهی وجود دارد. از سوی دیگر در متون ایرانی جهی فریبنده و اغواگر مردان نیز می باشد (پژوهشی در اساطیر ایران مهرداد بهار ص۸۹)

نکته ۳: بد نیست که اینجا بدین نکته اشاره شود که در نظر عده ای از محققین واژه جنده که در ادبیات پارسی امروز به معنای زن بدکاره است ریشه در نام جهی دارد.

نکته ۴: از پری جهی در متن اوستا نظیر یشت ها و وندیداد نیز یاد شده است. بنابراین ریشه اعتقاد به پری جهی در ایران باستان بسیار کهن تر از متن بندهش است. پری جهی دارای قدرت بسیاری است که یک سوم بیماری ها از وی است وی موجودی است که باعث رنجش اهورامزدا می شود. در پایان سه هزاره دوم جهی اهریمن را که در خواب است بیدار می نماید تا بیدار شود. وی در هزاره اوشیدر و اوشیدرماه نیز نقش تعیین کننده در معادلات جبهه اهریمنی در مقابله با آدمیان و جبهه مزداپرستان دارد. خواننده گرامی به این نکته هم توجه نماید که در کتاب اشعیا هم در حوادث آخرالزمان به همراهی ساتیر و لیلیت اشاره شده است. شاید بتوان ساتیر را که موجودی بز انسان است معادل اهریمن آیین مزدیسنا دانست و لیلیت را معادل جهی دانست که دختر اهریمن در متون ایرانی است. حال به خلاصه ای از آنچه که در مورد جهی در متون ایران باستان آمده است توجه نمایید که بخشی از آن مربوط به دوره آخرالزمان است : 👇

{۵۹: مردمان کم عقل از اشخاص دانا پیروی نمی کنند. جنی jaini یا جهی jaihi است که یک سوم از بیماری ها را در شانه ها، دست ها. و گیسوان انسان پرورش می دهد و بزرگ می سازد. }(اوستا کتاب وندیداد فرگرد هفتم)

{ ۶۱: زرتشت از از اهورامزدا پرسید : ای اهورامزدا بگو بدانم کیست که اندوه تو را فراهم می دارد، کیست که آزار تو را فراهم می دارد?

۶۲: اهورامزدا پاسخ داد و گفت : جهی است که در خود نطفه نیکان را با بدان می آمیزد. نطفهٔ بت پرست ها و غیر بت پرست ها را می آمیزد. نطفهٔ گناهکاران و غیر گناهکاران را می آمیزد.

۶۳: نگاه وی یک سوم از آب های توانا را می خشکاند. آب هایی که ای زرتشت از بلندی کوه ها جریان دارند. نگاه وی یک سوم از زیباترین گیاه ها را از روییدن باز می دارد، گیاهانی که با رنگ طلایی می رویند.

۶۴: نگاه وی یک سوم از نیروی اسفندارمذ (از امشاسپندان) را می کاهد ای زرتشت، وی هر وقت و هر لحظه نزدیک آید یک سوم از اندیشهٔ نیک، گفتار نیک، کردار نیک مرد پارسا را می کاهد. یک سوم از زور و نیروی کامیابی را از وی می کاهد.

۶۵: من تو را آگاه می دارم از چنین مخلوقاتی که باید افزون تر از مار و افعی کشته شوند. افزون تر از گرگ های نعره زن کشته شوند. افزون تر از گرگ های نعره زن کشته شوند. افزون تر از گرگ مادینه که به مزرعه می تازد کشته شوند. افزون تر از وزغ با هزار بچه های وی که به آب ها می تازند کشته شوند. }(اوستا کتاب وندیداد فرگرد هجدهم )

از بندهش : 👇

{در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کارافتادگی خویش و همه دیوان را از مرد پرهیزگار دید، گیج شد و سه هزار سال به گیجی فرو افتاد. در آن گیجی، دیوان کماله جداجدا گفتند که 《برخیز پدر ما! زیرا آن کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را از آن تنگی و بدی (رسد)》. ایشان جدا جدا بدکردادی خویش را به تفضیل برشمردند، آن اهریمن تبهکار آرام نیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزگار، از آن گیجی برنخاست؛ تا آن که 👈جهی تبهکار، با بسر رسیدن سه هزار سال، آمد، گفت که 《برخیز پدر ما! زیرا من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزگار و گاو ورزا هلم که، به سبب کردار من زندگی نباید. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، همه آفرینش هرمزد را بیازارم》. }

ادامه دارد….

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 6 =