داستان گل سرخ (رُز)۹

داستان گل سرخ (رُز)۹

{کرکس ۲}

 

کرکس در حدیث امام حسین علیه السلام بنی آدم را  به مرگ هشدار می دهد در نمادپردازی ملل گوناگون نظیر مایاها و حتی در روایت کرها keres کرکس با مرگ و عالم ارواح مرتبط دانسته شده است. اما از سوی دیگر کرکس در نمادشناسی و اسطوره شناسی ملل با ایزدبانوان مرتبط است در مصر باستان، کرکس با ایزدبانوی ایزیس و ایزدبانوی نخبت مرتبط است. کرها keres نیز در اساطیر یونان مونث می باشند.

پس ما در نمادشناسی کرکس دو نکته مهم را دریافتیم. نخست ارتباط کرکس با مرگ و عالم ارواح و دیگری مونث بودن نماد کرکس.

 

اما حال نظر ما در مورد کرها keres و اینکه چرا گاه در اسطوره با یک کر اصلی که دختر ربه النوع شب است مواجهیم و گاه با چندین کر keres : 👇

 

کر ker ربه النوع عالم زیرین، و به طور خاص ربه النوع بخش مربوط به عالم اموات دور در اساطیر یونان است که با کرکس مرتبط است. (هادس رب النوع کلی عالم زیرین است.) این ایزدبانوی اهریمنی، بر عالم اموات دور تسلط دارد. وی بر کرکس ها _شاید نه همه کرکس ها بلکه نوع و نژاد خاصی از کرکس ها_ در عالم مادی ما تسلط دارد. علت ارتباط وی با کرکس این است که اکثر گونه های کرکس یا لاشخور برخلاف آنچه که تصور می رود. به گوشت مرداری که مدت ها از مرگش گذشته است علاقه ای ندارند؛ مگر در حالت گرسنگی شدید!

کرکس ها موجودی که در حال مرگ است را تشخیص می دهند. کرکس ها گوشت مردار تازه را تشخیص می دهند. و معمولا از گوشت مردار تازه استفاده می نمایند. شاید این مسئله در ابتدا یک امر طبیعی و عادی جلوه نماید اما اینگونه نیست! ربه النوع کر ker به وسیله کرکس ها از روح بخاری جانداران تغذیه می نماید. می دانیم که روح بخاری در بدن عنصری است و اندکی پس از مرگ از بین می رود. ربه النوع کر توسط کرکس ها از این روح بخاری حظ خویش را می برد و اینگونه قدرتمندتر می شود. علت ارتباط وی با جنگ و تحریک آدمیان برای ایجاد جنگ های خانمان سوز در گذشته و شاید امروز این است که وی توسط کرکس های خویش از روح بخاری آدمیان تغذیه می نماید و حظ خویش را از آن می برد. و چون در زمین مادی ما انسان اشرف مخلوقات است. روح بخاری اش نیز بر روح بخاری سایر موجودات برتری دارد. علی الخصوص روح بخاری انسان های مومن و معنوی که با تغذیه جسمانی و معنوی بر اساس شرع مبین، روح بخاریشان لطافت و شفافت بیشتری دارد. (تغذیه جسمانی خوراکی های حلال و طبیعی و سالم و تغذیه معنوی، اعمال عبادی چون نماز و روزه و دعا و.. است) بنابراین ربه النوع کرker روح بخاری انسان ها را به روح بخاری حیوانات ترجیح می دهد.

ربه النوع کر ker چون از روح بخاری تغذیه می نماید. توان تکثیر خویش را دارد. وی کرها را از وجود خویش تولید می نماید. کرها keres در واقع موجوداتی میرا به مثابه جنیان هستند که تحت امر و تسلط ربه النوع کر ker هستند. اما با اینحال کرها keres جن نیستند ! کرها keres می توانستند در ازمنه دور که مرز عوالم بازتر از دوران فعلی بوده در میدان های جنگ حاضر شوند. نظیر آنچه که در اساطیر یونانی نقل شده است. کرها keres  در عین اینکه موجوداتی جدای از ربه النوع ker می باشند. اما به واقع خود وی هستند و بخشی از روح وی یا وجود وی هستند که تشخصی جدای از وی یافته اند. کرها keres  توسط ربه النوع کر کنترل و هدایت می شوند. ربه النوع کر از طریق چشمان کرها می تواند به جهان بنگرد. در واقع هر کدام از کرها keres  به مثابه دوربینی هستند که تصویری از یک نقطه را به ربه النوع کر ker  می دهد. و اگر نیک بنگریم ربه النوع کر از طریق ذرات متکثر شده وجود خویش که به صورت کرها keres تجسم می یافته به جهان می نگرد.

 

نکته ۱: ربه النوع کر ker هم اکنون بیدار و فعال است و ارتباطی با بعضی انجمن های مخفی و بعضی نحله های قبالا دارد و نقش مهمی در احیای ماشیح داود با آیین های قربانی دارد.

 

نکته ۲: می دانیم که بر اساس آیات قرآن مجید و عزیز یکی از بت هایی که قوم نوح نجی الله می پرستیدند. بت نسر (کرکس) بوده است: 👇

{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿۲۳﴾=و گفتند نه هرگز دست از خدایانتان و نه هرگز دست از ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر بردارید (۲۳) } اینکه بت نسر دقیقا چه بوده و چه داستانی داشته را نمی دانیم. فقیر تا آنجا که بررسی نمودم اطلاعات تاریخی و باستان شناسی و اسطوره ای قابل ملاحظه ای در مورد بت نسر وجود ندارد. آیا وی معادل ایزد ونند در نزد زرتشتیان و یا ترجاییل در احادیث اسلامی بوده است ?! و یا معادل کر ker در نزد یونانیان بوده است ?! و یا معادل نخبت و یا ایزیس مصری بوده است?! و یا اینکه  موجودی دیگر بوده را درست نمی دانیم !

ادامه دارد….

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *