دین مردمان کارتاژ ۱

{ دین مردم تمدن کارتاژ ۱}

دین مردم تمدن کارتاژ

{دین
۱. مقدمه
دین، مسلما در تمدن کارتاژ سهمی مهم داشت. قربانی به منزله عامل اصلی بود و در هر نوع تولید هنری در معابد، گورها، ستونهای یادمانی، سنگ های روی گور، تندیس های کوچک و حرزها، منعکس شده است. اسناد ادبی موجود، با بعضی محدودیت های ذاتی، عمیقا به زندگی دینی، نه تنها در سطح رسمی، بلکه در طبقات فرهیخته، مربوط است. هزاران ستون یادمانی نذری و اشیای ریز و گوناگون حاکی از اعتقاد به :point_left:جادوگری ثابت می کند که در هر سطح جمعیت، احساسات گسترده دینی وجود داشته است.
اگرچه شواهد فراوانی درباره حیات دینی شدید در کارتاژ در دست داریم، اسناد ویژه مربوط به اعتقادات آن دولت، به مراتب کمتر است و درباره اساطیر آن، تقریبا هیچ نمیدانیم. این وضع به سبب منابعی است که در اختیار ماست. اولا، کتیبه ها تعداد فراوانی از اسامی خدایان را به دست می دهند و خدایان اصلی را هزاران بار تکرار می کنند، ولی درباره ماهیت و وظایف خدایان مطلب زیادی نمیگویند و تنها گاه گاهی در تعرفه ها، اشاراتی درباره قربانی های تقدیم شده به دست می دهند. گذشته از این، مانند فنیقیه شرقی، گاهی تردید داریم که آیا نام ذکر شده نام خاص است یا تنها لقب یکی از خدایان (مثلا بعل و میلک).
وفور نام های متضمن اسامی خدایان، که هم در کتیبه های پونیکی و هم با توجه به همسانهای یونانی و لاتینی آنها عرضه شده است، بدون تردید، به ما کمک می کند که نام های خدایان را تشخیص دهیم و تصوری کلی از آنان داشته باشیم. بدین ترتیب، عبدشمون Abdshmun به معنای《عبد (خدمتگزار) اشمون》اشمونیاتون Eshmunyaton، به معنای 《اشمون عطا کرده است》شفات بعل Shaphatbaal《بعل شفاعت کرده است》و مانند آنهاست.
بعضی از نام ها، حاکی از نام های خانوادگی و پیوندهای عاطفی است مانند اخی ملک به معنای 《برادر ملک》 بَت بعل Batbaal «دختر بعل» آریشات بعل Arishatbaal به معنای «محبوب بعل» و غیره است. اما بالاتر از همه، بیشتر مربوط به انقیاد و بردگی است مانند: عبد ملقارت Abdmelgart «بنده ملقارت»، آمات بعل Amatbaal «خدمتگزار بعل»، جرملقارت Germelgart《مشتری ملقارت》. همچنین عقیده پایداری وجود داشت که سعادت بشر مربوط به لطف و مرحمت خداوندی است: اشمون هانو Eshmuhanno 《اشمون لطف کرده است》، ملقارت آذر Melqartazar 《ملقارت کمک کرده است》، بعل شمر Baalshamar 《بعل حمایت کرده است》، ملقارت شاما Melqartshama به معنای 《ملقارت گوش داده است.》
منبع آگاهی بیشتر، از خدایان کارتاژی از طریق تطابقهای یونانی و لاتینی آنها به دست می آید، که از طریق تشابه با خدایان باستانی، بعضی ویژگی ها را روشن می سازد. بدین ترتیب، بعل هامون، را با کرونوس/ساتورن Kronos/ Saturn (کیوان یا زحل)، تانیت Tanit، باهرا جونو Hera/ Juno، ملقارت، با هراکلس (که در فنیقیه پیش از این، بدین گونه شناخته شده بود) و مانند آنها، یکی دانسته شده است.
بالاخره، بناهای یادمانی منقوش، یا خدایان را توصیف می کنند، یا آنان را از یکدیگر متمایز می سازند. اما خدایان به ندرت، به صورت بشری ظاهر می شدند و این امر، امکاناتی را که به وسیله نقوشی به دست می دهد، محدود می سازد. گذشته از این، به ویژه در حرزها و تعویذها، شکل ها به طور نمونه و انحصاری بیگانه و در این مورد مصری هستند، به طوری که معمولا حاکی از وارداتی بودن آنهاست.
بنابراین، مواد برای بازسازی دین کارتاژی در شمال آفریقا، ظاهرا فراوان، ولی در واقع بسیار محدود است. ما می توانیم اطلاعاتی درباره نام های خدایان، تصور افراد درباره آنها و بعضی
مراسم و نه درباره روابط میان خدایان و وظایف آنها، یا اسطوره شناسی به دست آوریم. کارتاژ، حتی منبع مشکوک و بحث انگیزی مانند فیلوی Philo بیبلسی، که در شرق فنیقیه بود را ندارد.

۲٫ خدایان
آشکار است که خدایان یونانی در اصل دارای عوامل فنیقی بودند، که طبیعی ترین اوضاع تاریخی است. اما خدایان فنیقی همگون نبودند: هر شهری خدایان خود را داشت. اگر معمولا موضوعات متداولی مانند تقارن جنبه های مختلف اسمانی در سه خدا، یعنی خدای بزرگ، الهه حاصلخیزی و یک خدای جوان، که می میرد و دوباره زنده می شود، وجود داشت. }

ادامه دارد …

منبع: eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

نامیرایی جسم در بعضی مکاتب باطنی ۴

{نامیرایی جسم در بعضی مکاتب باطنی ۴}  با وجود عدم شواهد کافی فقیر نیز این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *