ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۵ 

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۵

{ نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۶}

۳⃣ : حال که مورد دوم را دانستیم می توانیم دریابیم که در ازمنه قدیم کاهن و کاهنه هایی توانایی ارتباط با رب النوع یک صورت فلکی را داشتند که در هنگام تولدشان آن صورت فلکی در پهنه آسمان شب به طور کامل ظاهر بوده باشد.
به احتمال قوی کاهنان باستان تولد فرزندان مستعد کاهن و کاهنگی معابد این فرومایگان را اینگونه پیدا می نمودند. همچنین مقام کاهنی یا کاهنگی کل را در معابد کسی می توانست پیدا نماید که توسط رب النوع خاصی که پرستش می شده انتخاب شده باشد. و چنین فردی علاوه بر اینکه باید نشان آن صورت فلکی رب النوع را در هنگام تولدش داشته باشد. باید از نظر روحی نیز کاملا مستعد ارتباط با آن رب النوع خاص می بوده باشد.

۴⃣ : از دانستن نکات دوم و سوم می توانیم نکتهٔ دیگری را دریابیم و آن این است که شخصی در جهان اسلام مستعد تضعیف هر کدام از این موجودات است و یا می تواند در برابرشان ایستادگی نماید که کوکب یا صورت فلکی دشمن را در هنگام تولد خویش در پهنهٔ آسمان شب در اوج داشته باشد. بر اساس متن بُندهش (صفحه ۵۷) تیر (عطارد) با تیشتر (شعرای یمانی) در تقابل است. هرمزد(مشتری) با هفتورنگ (محتملاً صورت فلکی عوا) دشمن است. اناهید با سدویس (سهیل) دشمن است. بهرام (مریخ) با ونند (نسر واقع) دشمن است. و کیوان (زحل) با میخ آسمان (جایگاه ستاره قطبی) دشمن است.
بنابراین زئوس را که از ایزدان کوکب مشتری است کسی می تواند بخوبی تضعیف نماید و در مبارزه شکست دهد که صورت فلکی عوا (گاوران) را هنگام تولد خویش در اوج داشته باشد. از طرفی دیگر کسی می تواند ایزد انلیل را تضعیف نماید و به خوبی با وی شاخ به شاخ گردد که مشتری را هنگام تولد در اوج داشته باشد.

نکته ۱: باید توجه داشت که قوانین گفته شده کلی است و این قوانین انحصاری نمی باشد. یعنی گاه ممکن است فردی روحانی و عالم بدون داشتن این اوج و حضیضات در هنگام تولد خویش، بتواند بخوبی عمل تضعیف را انجام دهد.
در مجموع همواره باید بدین نکته توجه داشت که درست است که نجوم دانش صحیحی می باشد. اما گاه قوانین الهی ورای قوانین نجومی عمل می نماید. بدین خاطر است که یک منجم موحد هر چقدر که در دانش نجوم پیشرفت نماید خوف وی در پیش بینی آینده بیشتر می شود و با اطمینان کامل و یقین هیچ گاه از آینده سخن نخواهد گفت.

نکته ۲: یکی از نشانه های تولد فرزندان خاص و مستعد روحی که از کواکب نشان دارند این است که هنگام تولدشان یکی از کواکب پهنهٔ آسمان شب به طرز عجیبی درخشان تر از بقیه دیده شود. منجمین و کاهنین دوران باستان اینگونه پی به تولد فرزندان خاص می بردند. که گاه ممکن بود در برابر آیین ها و خدایانشان بایستد.
….

اما همانگونه که ملاحظه نمودید اساساً اسطوره و موجودات اسطوره ای ارتباطی با یوفو و یوفولوژی ندارند و لاطائلاتی که طرفداران نظریه فضانوردان باستانی می گویند محلی از اعراب ندارد. [برای بار چندم می گویم بین مبحث یوفولوژی و وجود موجودات صاحب فناوری یوفو با مبحث اساطیر ملل نباید خلط شود. ما بیشمار سند از چگونگی آیین های باستانی و کاهنان قدیم و پیشگویی بوسیله خدایان (دروغین) و .. در اختیار داریم که دین مردمان جهان باستان را بخوبی آشکار می نماید.] این موجودات در نظر گذشتگان رب النوع صور فلکی آسمان شب بودند و با آسمان شب ارتباط داشتند و اساس دین بابلی بر اساس ستاره پرستی و آسمان شب بوده است. شواهد در این باب حتی شاید بیش از حد تصور بعضی محققین غربی است. اما فقیر اکنون قصد دارم ابتدا بخش هایی از اسطوره انکی و نین خورسنگ را نقل نمایم. و سپس پس از بررسی نکته مهمی که مدنظر ماست. تفسیر جدیدی از دین بابلی و ارتباطش با آسمان شب ارایه دهم که در نوع خودش منحصر بفرد است. هر چند که هنوز این نظریه خام است و نیاز به بررسی شواهد بیشتر دارد.

ادامه دارد…
منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 13 =