ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۶ 

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۶

{ نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۷}

{ انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۱}

اسطوره انکی و نین خورسگ یکی از بهترین متون میان رودان است که چگونگی تولد عده ای از ایزدان میان رودانی را نشان می دهد. متن این اسطوره حاوی نکاتی است که بخوبی نشان دهنده چیستی ایزدان است. در عین اینکه این اسطوره هم با آسمان شب ارتباط دارد. اما با زمین نیز ارتباط دارد. و اینکه چگونه برخی از این ایزدان نظیر انشگ که تولد می یابد توسط انکی به عنوان ایزد نگهبان منطقه دیلمون انتخاب می شوند. در واقع انشگ ایزد یا همان موکّل (نگهبان) سرزمین دیلمون است.
به متن این اسطوره توجه نمایید و خود ملاحظه نمایید که اسطوره و یوفولوژی دو مبحث جدای از هم است.

{ انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی

انکی و نین خورسگ یکی از سالمترین اسطوره هایی است که تا کنون به دست آمده است. این متن به علت پیچدگی داستان از یک سو، و سادگی سبک از سوی دیگر، برجسته ترین در میان تمامی آثار سومری است. متأسفانه منظور اصلی اسطوره در مجموع به هیچ وجه روشن نیست و مفاهیم ادبی اساطیری موضوعهای متعدد و گوناگون آن هنوز تجزیه و تحلیل نشده است.
با این حال، این متن مطالب بسیار مهمی را به اسطوره شناسی خاور نزدیک می افزاید، و شاید حتی قادر باشیم تشابهات بسیار جالبی را با موضوعهای مربوط به داستان بهشت در بابهای دوم و سوم سفر پیدایش در تورات بیابیم. به طور خلاصه منظومه با ستایش دیلمون آغار می شود که آن را به صورت «سرزمین» و «شهر» توصیف می کند. در همین شهر است که داستان رخ می دهد. بر اساس منظومه دیلمون محلی است مطهر پاکیزه و درخشان (سطرهای ۱ تا ۱۳). آنجا سرزمینی است که در آن به احتمال، بیماری و مرگ وجود ندارد (سطرهای ۱۴ تا ۳۰). آنجا شهری است که به فرمان انکی، خدای آبها مملو از آبهای شیرین و مزارع سرشار از غله شده، و بنابراین، به «خانهٔ اسکله های ساحلی سرزمین» شهرت یافته است (سطرهای ۳۱ تا ۶۴).
پس از بخش کوتاهی که مفهوم آن روشن نیست (سطرهای ۶۵ تا ۷۲)، موضوع اصلی اسطوره آغاز می شود. الهه نین خورسگ، «مادر سرزمین» از انکی باردار می شود، و پس از نُه روز بارداری بدون تحمل درد و تقلا الهه نین مو را به دنیا می آورد. سپس انکی دختر خویش، نین مو، را باردار می کند، و او به همان شیوهٔ مادر نین خورسگ، الهه ای به نام نین کورّ را به دنیا می آورد (سطرهای ۸۹ تا ۱۰۸). آنگاه انکی نوهٔ خویش نین کورّ را باردار می کند، و او الهه اوتّو را به دنیا می آورد (سطرهای ۱۰۹ تا ۱۲۷). انگیزه های اساطیری مربوط به تولد الهه های نین مو، نین کورّ و اوتّو مبهم است. یادآور می شود که بنا بر متن دیگری که از این منظومه موجود است، الههٔ دیگری با نام نین سیگ را باید به عنوان چهارمین تولد به جمع سه الههٔ بالا افزود. نین مو و نین سیگ با قضاوت از روی نامی که دارند («بانویی که به ثمر می آورد» یا «بانویی که سبز می کند»)، به نظر می رسد الهه هایی باشند که فعالیتهای آنها در اصل با گیاهان ارتباط داشته است. الهه نین کورّ «بانوی کوهستان» یا شاید «بانوی جهان زیرین»، الهه ای است که فعالیتهای او ظاهراً به کار با سنگ منحصر بوده است (احتمال دارد نین کور، ایزد بانوی موکّل یکی از کوه های منطقه میان رودان و یا کوه های زاگرس در شرق میان رودان باشد) و الهه اوتّو به احتمال الهه ای است که فعالیت های او با لباس و به طور کلی پوشش ارتباط داشته است. انکی اکنون آشکارا خود را آمادهٔ باردارکردن نتیجهٔ خویش اوتّو کرده است که نین خورسگ، مادر بزرگ، دخالت کرده و نصایحی را به اوتّو می دهد. متأسفانه سطور مربوط به این بخش (سطرهای ۱۲۸ تا ۱۵۲) به طور تقریباً کامل از میان رفته است. اما با قضاوت از مطالب قسمت بعد (سطرهای ۱۵۳ تا ۱۸۵) اوتّو به احتمال طبق دستور نین خورسگ بر آن می شود که با انکی همخوابه نشود مگر آنکه وی برای او هدیه ای شامل خیار و سیب و انگور بیاورد. اگر این برداشت درست بوده باشد، در قسمت بعد می بینیم که انکی از باغبانی خیار و سیب و انگور دریافت می دارد. باغبان به احتمال میوه ها را در برابر آبیاری به کمک سدها، کانالها، و محلهای کشت نشده و در اختیار انکی قرار می دهد (سطرهای ۱۵۳ تا ۱۶۷). انکی آنها را به عنوان هدیه برای اوتّو می آورد، و اوتّو با شادمانی او را پذیرا شده و با وی همخوابه می شود. (سطرهای ۱۶۵ تا ۱۸۵).
اما از این همخوابگی به احتمال هیچ الهه ای متولد نمی شود. به جای آن، به نظر می رسد که نین خورسگ «منی» انکی را در راهی به کار می برد که منجر به رویش هشت گیاه متفاوت می شود که…}

ادامه دارد…
منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *