ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۷

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۷

{ نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۸}

{ انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲}

{که عبارت اند از: گیاه «درخت»، گیاه «عسل»، گیاه «علف هرز جاده»، گیاه «اپسر»، گیاه «خار»، گیاه «چسب»، گیاهی که نام آن نامفهوم است، و گیاه «درخت فلوس» (سطرهای ۱۸۶ تا ۱۹۵). و اکنون انکی مرتکب عمل گناه آلود می شود. او همان گونه که در سرزمین مردابی به پیرامون خویش می نگریست، متوجه هشت گیاه می شود و به احتمال مصمم می شود تا سرنوشت آنها را تعیین کند. اما به نظر می رسد که نخست می بایست قلب آنها را بشناسد، یعنی اینکه به احتمال می بایست آنها را مزه کند. بنابراین، پیک او ایسیمود، خدای دو چهره، هر هشت گیاه را می چیند و برای انکی می آورد، و او آنها را یکی پس از دیگری می خورد (سطرهای ۱۹۵ تا ۲۱۷). الهه نین خورسگ که در واقع مسؤول به وجود آمدن گیاهان بالا بود، از کار انکی خشمگین می شود، و او را نفرین کرده می گوید: تا زمانی که زنده است با «چشم زندگی» به او نگاه نخواهد کرد، و با بیان این جمله بی درنگ ناپدید می شود. بی تردید در نتیجه آن انکی به تدریج لاغر و نحیف می شود، و آنوناکی، خدایان «بزرگ» اما بی نام سومری، به خاک می نشینند. در این مرحله روباه برای نجات می آید. وی از انلیل فرمانروای مجمع خدایان سومری می پرسد اگر نین خورسگ را به مجمع خدایان باز گرداند چه چیزی را به عنوان پاداش به وی خواهد داد.
انلیل پاداش او را تعیین می کند، و روباه با اطمینان خاطر به نحوی موفق می شود. نین خورسگ را به مجمع خدایان در دیلمون باز گرداند (سطرهای ۲۲۱ تا ۲۴۹). آنگاه نین خورسگ انکی در حال مرگ را بر فرج خویش نشانده و از او می پرسد که در کدام عضو از بدن خویش احساس درد می کند. انکی عضوی از بدن را نام می برد که او را می آزارد، و نین خورسگ وی را آگاه می سازد که وی موجبات تولد خدایی را برای او فراهم آورده است. مفهوم این گفته آن است که تولد آن خدا موجب بهبود عضو بیمار او خواهد شد. به همین ترتیب، نین خورسگ پرسش خویش را هشت بار تکرار می کند. هر بار انکی یکی از اعضای دردناک بدن را نام می برد، و نین خورسگ تولد خدایی در رابطهٔ با آن را اعلام می دارد (سطرهای ۲۵۰تا ۲۶۸). سرانجام، به احتمال به درخواست نین خورسگ انکی سرنوشت خدایان تازه متولد را رقم زده و آخرین آنها به نام انشگ را به مقام «خدای حامی دیلمون» منصوب می کند. } (کتاب تاریخ تمدن بین النهرین دکتر یوسف مجیدزاده جلد دوم صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷)

در ادامه در کتاب تاریخ تمدن بین النهرین متن اسطوره انکی و نین خورسگ به شکل کامل می آید که با ستایش سرزمین دیلمون آغاز می شود 👈 { محل…[پاک] است، [سرزمین]… دیلمون ناب است، [سرزمین دیلمون] … پاک است، سرزمین دیلمون ناب است، سرزمین دیلمون درخشانترین است. …}

در ادامه در انتهای لوح هنگامی که انکی می خواهد جایگاه هر کدام از ایزدان متولد شده را مشخص کند اینچنین آمده است 👈 {…برای این موجودات کوچکی که من آنها را به خاطر تو به دنیا آورده ام…، باشد که «ابو» پادشاه گیاهان باشد،
باشد که نین تولّا سرور مگن باشد (سرزمین مگن در منطقه خلیج فارس بعضی محققین آن را با بحرین یکی دانسته اند)
باشد که نین سوتو با نین ازو ازدواج کند،
باشد که «نین کسی» زنی (الهه ای) باشد که آرزوها را بر می آورد،
باشد که نزی با نین در ازدواج کند،
باشد که ازیموآ با [نین] گیشزیدا ازدواج کند،
باشد که نین تی شهبانوی ماه ها باشد،
باشد که [انشن]گ سرور دیلمون باشد»
[ای پدر انکی] ستایش کن. }

همانگونه که ملاحظه می نمایید. از ازدواج انکی ایزدانی بدنیا می آیند و انکی برای هر کدام از فرزندان خویش نقشی را تعیین می نماید. انشگ سرور و رئیس سرزمین دیلمون می شود دیلمون به نظر جمله محققین سرزمینی در سواحل خلیج فارس بوده که هم اکنون در زیر آب است. شاید هم سرزمینی لطیف تر بوده و در روزگاری که مرز عوالم باز بوده مرئی بوده است زیرا ویژگی هایی که برای دیلمون نقل شده شباهت هایی به ایرانویج آریایی ها و بهشت کتاب عهد عتیق دارد. انشگ ایزدبانو و شاید به نوعی موکّل کل (نگهبان) و یا ملک (سرور و پادشاه)این سرزمین است.
«ابو» پادشاه (ملک= پادشاه) گیاهان است.
نین تولّ سرور (موکّل و یا ملک=پادشاه) [سرزمین] مگن (احتمالاً بحرین) است.
نین کسی الهه آرزوها هست.
نین تی شهبانوی ماهها است.
و نین کور همانگونه که بالاتر گفته شد ایزدبانوی موکّل و یا ملک (پادشاه) یکی از کوه های عراق و یا شاید زاگرس در فلات ایران باشد.
همانگونه که ملاحظه می نمایید اسطوره انکی و نین خورسگ به خوبی چیستی موجودات اسطوره ای را برای ما روشن می سازد. آنچه که در این متون می خوانیم بی شباهت به متون علوم غریبه نیست. من باب مثال

ادامه دارد…
منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =