ذوالقرنین قرآن کیست ? ۶۳

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۶۳

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۲۴ }

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۱۸}

بر اساس روایت دوم ابراهیم خلیل علیه السلام باید پیش از اینکه در خطاب به قوم خویش برای تعلیم آنان از روی انکار زهره و ماه و خورشید را به ربوبیت بگیرد. ملکوت آسمانها و زمین را مشاهده نموده باشد. چنانچه در آیات داستان ابراهیم علیه السلام نیز مشاهده ملکوت آسمانها و زمین پیش از به ربوبیت گرفتن کواکب البته از روی انکار و تعلیم توسط حضرتش است.

اما فارغ از اینکه کدام یک از دو حدیث وارد شده در باب سیر تاریخی و ترتیب داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام درست است ?! آنچه که برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است ارتباط دیده شدن ملکوت آسمانها و زمین توسط حضرت ابراهیم در آیهٔ ۷۵ سوره مبارکه انعام 👈{وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ﴿۷۵﴾=و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین‏ کنندگان باشد (۷۵)} با آیات بعدی که مربوط به کیش ستاره پرستی مردمان هم عصر حضرت ابراهیم است می باشد.
براستی حضرت ابراهیم خلیل چه دید ? و دیده های حضرتش چه ارتباطی با ایزدان و جایگاه آنان در نظام هستی داشت ?
اکثر مفسرین تنها به این نکته در تفسیر اشاره می نمایند که حضرت ملکوت آسمانها و عرش الهی و فرشتگان آسمان را دید ?! فقیر نیز منکر این معنی که احادیث نیز موید آن است نمی باشم. اما باید به آیات دقیق تر نگاه نماییم.
برای فهم این آیات کافی است ابتدا این مسئله را نظر داشته باشیم که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در یک بستر مکانی و زمانی زندگی می کرده است. پس باید عقاید مردمان زمان حضرتش را بشناسیم. پیشتر در اسطوره انکی و نین خورساگ جایگاه ایزدان را نشان دادیم. انکی به نظر فقیر آنگونه که پیشتر نشان دادیم با صورت فلکی کشتیدم و شاه تخته و نهر ارتباط دارد. و پدر گروهی از ایزدان کوچکتر می شود که موکّلین کوه و سرزمین ها می شوند. بنابراین در کیش مردمان میان رودان، ایزدان بزرگتر صور فلکی مهم و بزرگ آسمان شب بودند. و ایزدان کوچکتر یا صور فلکی کوچکتر و فرعی آسمان شب بودند و یا موکّلین کوه ها و رودها و جنگل ها و سرزمین ها بودند. حال بار دیگر به آیه ۷۵ سوره مبارکه انعام توجه نمایید. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام ملکوت زمین را مشاهده می نماید. ملکوت زمین شامل چه چیزهایی است ?! اگر حضرتش ملکوت زمین را مشاهده نموده باشد. پس مسلما جایگاه موکلین و ایزدان زمینی را مشاهده نموده است. پس به خوبی جایگاه خلقتی و حد آنان را دیده است. اما همین مسئله در مورد ملکوت آسمان ها نیز صدق می نماید. اگر حضرتش ملکوت و باطن آسمانها را مشاهده نموده باشد. پس در نتیجه جایگاه ایزدان کواکب و صور فلکی آسمان شب را که به نظر فقیر درون گنبد فرضی سماوی در علم هیئت جدید هستند را دیده است. و جایگاه آنان را در نظام هستی مشاهده نموده است. البته ابراهیم خلیل علیه السلام نه تنها جایگاه ایزدان را که تا منطقه سقف آسمان قرار دارند را مشاهده می نماید بلکه بنا به نص احادیث آسمان های فوقانی و فرشتگان الهی و عرش پروردگار را نیز مشاهده می نماید. در چنین مشاهده ای به خوبی جایگاه تمام مخلوقات حق تبارک تعالی اعم از جن و انس و فرشتگان و ایزدان موکّل قوای طبیعی و زمینی و ایزدان آسمانی و هوام ارض و … برای حضرتش مشخص و روشن می شود. مسلماً حضرت ابراهیم خلیل پس از چنین مشاهده یقینی ای دیگر نمی تواند. مخلوقات حادثی نظیر رب النوع های اجرام سماوی را به عنوان رب خویش گرفته باشد. پس با توجه به اینکه آیات مربوط به ربوبیت گرفتن اجرام سماوی پس از آیه مربوط به مشاهده ملکوت آسمانها و زمین است. یا باید بگوییم که حدیث دوم درست است و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام از روی انکار و برای متنبه کردن قوم خویش اجرام سماوی (رب النوعشان ) را به عنوان خدا می گیرد. یا اینکه همانگونه که در حدیث اول آمده بود. مشاهده ملکوت آسمانها و زمین پس از به ربوبیت گرفتن اجرام سماوی توسط حضرت بوده و این ربوبیت گرفتن معنای شرک را نمی دهد بلکه موقتی بوده و حضرت بر اساس فطرت پاک خویش موقتا این اجرام را به عنوان رب می گیرد و از این اشتباه باز میگردد تا توسط حق تبارک تعالی به مشاهده ملکوت آسمانها و زمین و توحید حق تبارک تعالی رهنمون شود. در این تفسیر دوم علت تقدم آیه ۷۵ بر آیات بعدی این است که گاه در قرآن اشاره ای به قسمت مهمی از ماجرا می شود. سپس بخش های ابتدایی داستان روایت می شود.

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *