ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۴ 

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۴

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۳۵}

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲۷}

{ ارتباط احکام نجومی با اسطوره ۴}

البته در باب علوم غریبه همواره این اشکال نیز بر دعانویسان و اساتید متوسط الحال در این وادی وارد است که شما با چه علمی در مسائل جاری دخالت می نمایید ?! فرض نمایید که زن و شوهری که زندگی چندان خوبی نداشته اند با طلسم و جادو به طلاق نزدیک شده اند. حال فرد دعانویسی متوجه وجود این طلسم شده باشد. و اقدام به باطل نمودن طلسم و ادامه زندگی نه چندان مناسب این زن و شوهر می شود. اینجا سوال این است فرد دعانویس چه علمی دارد که ادامه زندگی زوجین به صلاح آنان است ?!
تصرف و دخالت از کسی درست می آید که علم اینکه این دخالت به صلاح فرد است یا خیر را داشته باشد !
البته باز ممشای اولیای الهی بر همین نوع دخالت نیز نیست. و در امری دخالت نمی نمایند الا اینکه از عالم باطن دستور به دخالت دهند. وگرنه در غیر این صورت همواره سیره شان بر عدم دخالت است.

اما به سراغ احکام نجومی می رویم. ارتباط انمرکار فرزند اوتو ایزد خورشید در سومر و اینانا ایزدبانوی زهره را با سنگ لاجورد ملاحظه نمودید. و انتساب سنگ لاجورد به خورشید و زهره را در کتب قدیمه ملاحظه نمودید. این ارتباط معنا دار اسطوره و احکام نجومی را در جای جای متون اسطوره ای می توان ملاحظه نمود. بدون شناخت اسطوره و موجودات اسطوره ای و جایگاهشان در نظام خلقت و کیهان شناسی، نمی توان به حکمت دانش تنجیم پی برد.
دانش تنجیم با اسطوره پیوندی ناگسستنی دارد. نه تنها انتساب سنگی به مانند لاجورد با کواکب ریشه در اساطیر دارد. بلکه بسیاری دیگر از احکام نجومی ریشه در اساطیر آسمان شب و ملل مختلف دارد. ما در علم تنجیم می خوانیم که زهره مونث و سرد و تر و کوکبی آبی است. ریشه این انتسابات را می توان در اساطیر پیدا نمود که در اساطیر ملل اکثر رب النوع های کوکب زهره نظیر اینانای سومری و ایشتار اکدی و آشوری و آناهیتای ایرانی و آفریدوت یونانی و ونوس رومی مونث هستند و این ایزدبانوها اکثرا ایزدبانوی آب و رودهای مهمی نیز می باشند. نظیر آناهیتا که ایزد موکّل(نگهبان) رود اردویسور می باشد. اما اینجا سوال این است که اگر بالفرض احکام نجومی ریشه در اساطیر نجومی ندارد. پس ریشه شان در چیست ? نسبت این احکام با فلکیات جدید چیست ? در نجوم جدید اساسا زهره به دلیل نزدیکی با خورشید سیاره ای گرم است. و نسبتی با آب سرشت بودن ندارد. در فلکیات بطلمیوسی قدیم هم انتساب احکامی نظیر مونث بودن زهره یا نسبت آن با بازارها و لهو و لعب و موسیقی و … دلیلی قوی ندارد. و ما ریشه این احکام را در اساطیر نجومی می بینیم. بنابراین تا جهان موجودات اسطوره ای و چیستی آنان و جایگاه آنان در کیهان شناسی تبیین نشود. نمی توان شناخت درستی از علم احکام نجومی پیدا نمود. این جهان اسطوره ای همان جهانی است که با ذوالقرنین و داستان وی و آخرالزمان ارتباط تنگاتنگ دارد. زیرا در عصر ظهور بار دیگر چون دوران گذشته این جهان و موجودات درون آن مرئی خواهند شد. باید این حقیقت مشخص شود که اگر احکام نجومی با اساطیر مرتبط است. این احکام چگونه به کواکب و ثوابت فلکی منتسب می شود ?! احکام ناشی از خود کواکب و ثوابت فلکی است یا اساطیرش ? مطمئناً تاثیر و موثر بودن وضعیت آسمان شب در حوادث زمینی نیز از خداست. و کواکب خود تاثیری مستقل بر حوادث زمینی ندارند. بنابراین انتساب احکام نجومی به موجودات اسطوره ای با توحید حق تبارک تعالی مغایرت دارد. پس علت شباهت آن نجوم احکامی ای که امروزه در دست ما است با اسطوره را چگونه می توان حل نمود ?
آیا به صرف شباهت های احکام نجومی با اسطوره می توان علم تنجیم را بالکل باطل دانست و گفت این علم شرک آمیز است?! حال آنکه هر آنکس که تنجیم آموخته باشد و مدت های مدیدی وقت خویش را صرف آن نموده باشد. بخوبی در می یابد که بخشی از این علم درست و کاملا منطبق بر واقع و در جاهایی نیز منطبق بر واقعیت نیست و در آن اشکال و خلل وجود دارد. بنابراین نمی توان کل آن را باطل دانست. اگر بخش هایی از آن درست است پس علت آن چیست ? یک کوکب چگونه دلالت بر مونث یا مذکر بودن می نماید ? یا چگونه احکامی بر آن مترتب می شود که عینا خصلت های موجودات اسطوره ای است ?! این نظر فقیر مبنی بر اینکه کواکب دارای یک احکام کلی می باشند که ناشی از نفس کوکب می باشد و یک احکام جزئی می باشند که در جغرافیاهای گوناگون بنا بر اساطیر آن جغرافیاها تفاوت هایی با سایر جغرافیاها دارد. چگونه قابل توجیه است ?
اساسا چگونه می توان دانش تنجیم و وجود موجودات اسطوره ای و عالمشان را در نظام های کیهان شناسی جدید (کوپرنیکی) و قدیم (بطلمیوسی) و نظریه جدید زمین تخت، گنجاند.

ادامه دارد…

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + 15 =