ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۶

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۶
{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۳۷}

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲۹}

{ ارتباط احکام نجومی با اسطوره ۶}

{ شحر و شلیم }

یکی از داستان های مهم که پیوند اسطوره را با ادبیات سامی نشان می دهد. اسطوره شحر و شلیم هست.

{ زاده شدن خدایان توأمان شحر (سحر) shahar نماد شبگیر یا بامداد، تجلی ستارهٔ ناهید(اناهید)، و شلیم shalim نماد شامگاهش از پیچیده ترین و شگفت انگیزترین الواح رأس الشمره است. در این روایت پدر این دو خدا و پنج خدای توأمان دیگر خدای اعظم اوگاریت یعنی ال אל el و مادر آنان دو زن و این ماجرا یادآور سفر تکوین ۴:۶ است: [ و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختر آن آدمیان درآمدند و آن ها را برای ایشان اولاد زائیدند. ایشان جبارانی بود که در زمان سلف نامور شدند. ] } (کتاب اساطیر خاور نزدیک نوشته جان گری ترجمه باجلان فرخی صفحات ۱۵۵ و ۱۵۶)
نکته: این دو ایزد خواهر برادر به نظر فقیر رب النوع کوکب زهره در دو حالت صبح و شام بوده اند. شحر یا سحر همان نام دخترانه عربی است که زمان آن در دین اسلام پیش از فجر اول است.
البته در زبان عبری این واژه شخر، شحر و شخریت (شحریت) שחר. و שחרית نامیده می شود. شحریت به تفیلا (نماز) صبح در دیانت یهود گفته می شود. که یهودیان تفیلای شبات شنبه را در کنیسه ها به اجتماع می خوانند و زمان آن تقریبا به مانند نماز ما مسلمانان است.
رب النوع کوکب زهره در نزد مردمان اوگاریت و کنعان در هنگام سپیده دم و سحر، شخر نامیده می شده و رب النوعی مونث بوده است.
رب النوع زهره در هنگام غروب آفتاب تا فرو رفتن کامل سرخی آفتاب و تاریکی هوا مذکر بوده است و شلیم نامیده می شده است.
واژه شلیم שלים همان واژه ای است که معادل عربی آن سلیم است که نامی پسرانه است. و شلیم و شالوم و شلومو (سلیمان=שלמו=شلومو) همگی از ریشه (שלם شلم= معادل سلم عربی ) می باشد.
بنابراین شحر و شلیم (سحر و سلیم) دو رب النوع کوکب زهره در سپیده دم و اوایل غروب آفتاب هستند.
نکته ۱: هنگامه سحر در نزد ما پیش از فجر اول است. یعنی همان زمانی که بهترین هنگام برای انجام سحر (sehr=جادو) است. و شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اگر درست در خاطر فقیر باشد در موضعی از کتاب گرانسنگ خویش فتوحات مکیه سحر sehr را با sahar مرتبط می داند. زیرا هنگامه سحر sahar بهترین هنگام برای انجام سحر sehr جادو است. و جالب این است که در سنت اسلامی آن هنگام به مومنین توصیه به بیداری و قیام برای حق تبارک تعالی و نافله شب شده است. و جالب تر اینکه توصیه شده در نافله شفع و وتر که زمان آن اسحار است. معوذتین (سور ناس و فلق) خوانده شود. که نقش مهمی در دفع سحر و جادو دارد. اما خاصیت دیگر نافله شب این است که مومن در آن هنگام بیدار است. چون مومن بیدار باشد و هوشیار باشد. _حتی نیمه خواب آلود باشد_ تاثیر سحر و جادو بر ذهن و تن وی بسیار کمتر خواهد بود. جادو و سحر و تلقینات ذهنی و تصرف در خواب بسیار موثرتر است.
نکته۱ از ۱: اکنون ما می دانیم که زهره سپیده دم در سحر و ساحری نقشی فعال دارد.
نکته ۲ از ۱: به ارتباط نام سحر و سلیمان دقت نمایید. سحر sahar با سحر sehr مرتبط بود. و سلیمان بر طبق نظر ساحران یهودی و غربی بزرگترین ساحر تمام طول اعصار بوده است. هر چند ما مقام حضرتش را فوق چنین جایگاهی می دانیم. بلکه از نظر ما مقام تفصیل علوم (خفیه و غریبه) جایگاه آصف بن برخیا است. با این وجود جایگاه سلیمان نبی حشمت الله بر کسی در وادی علوم خفیه پوشیده نیست.
آنچه اینجا برای فقیر سوال است این است که اگر ما سلیمان نبی حشمت الله را به شلیم نسبت دهیم. آنگاه شحر را می توانیم به وارث انگشتر مادینگی نسبت دهیم ?! وارثی که نامش در طول تاریخ یکی از اسرار رمز گشایی نشده تاریخ است. عده ای وی را بلقیس سلام الله علیها می دانند. اما بدرستی مشخص نیست وی که بوده است!
این نسبت دادن سلیم و سلیمان به این معنا نیست که سلیمان نبی حشمت الله نعوذ بالله ایزد شلیم است. بلکه به نظر فقیر این نسبت از بابت زمان تولد حضرت است. که بتوان بعضی ویژگی های خاص آن ساعت را که شلیم دارد به شلومو سلیمان نبی حشمت الله منتسب دانست.
نکته ۲: שחר شخر (سحر) به حساب جمل عبری ۵۰۸ (ש۳۰۰ +ח۸+ ר۲۰۰) و שלים شلیم (سلیم) به حساب جمل عبری ۳۸۰(ש۳۰۰ +ל۳۰ + י ۱۰ + ם۴۰) مجموع ابجد نام این دو خواهر و برادر ۸۸۸ است یعنی عددی که شما آن را مورد توجه قبالیست های غربی می بینید. و آن را منسوب به حضرت عیسی بن مریم مسیح موعود روح اللّه می دانند.😐 و همچین آن را عدد دگرگون پذیری و مشخص شدن تکلیف امور می دانند.

ادامه دارد….

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *