ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۲

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۲
{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۴۲}
{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۴}
{ نبیرو ۲ }

اما برای فهم بهتر مطلب یکبار دیگه مطالب لوح پنجم منظومه آفرینش بابلی را با هم مرور می نماییم : 👇
{ او (مردوخ) جایگاههایی را برای خدایان بزرگ بنا کرد، تصویر شبه ستاره ای آنها را به شکل صور فلکی تثبیت کرد. سال را از طریق تخصیص برجها تعیین کرد: برای هر یک از دوازده ماه سه صورت فلکی برقرار کرد.
پس از تعیین روزهای سال [از طریق] ارقام (آسمانی)، منزل 👈نبیرو را برای تعیین مدارهای ( آسمانی) بنیان نهاد،
که هیچ کدام نه بتواند تجاوز کند و نه به آن تجاوز شود.
به موازات آن منازلی را برای انلیل و اآ (انکی) برپا داشت.
با باز کردن دروازه ها در هر دو سمت، قفلهای چپ و راست را استحکام بخشید.
در شکم او سمت الرأس را بنیان نهاد.
او درخشیدن ماه را موجب شده، شب را (به او) سپرد.
مخلوق شب را بر او گماشت تا روزها را مشخص سازد.
«هر ماهه، بی وقفه، طرحهایی را با یک تاج تشکیل دهد.
در آغاز هر ماه، با بر آمدن بر فراز سرزمین، برای مشخص کردن شش روز، تو شاخ های نورانی خواهی داشت.
در روز هفتم [نیم] تاج باش.
در نیمهٔ ماه، به صورت ماه کامل در نقطهٔ مخالف بایست.
هنگامی که خورشید در انتهای آسمان بر تو [پیشی] می گیرد، [تاجت را] کم کن و در فروغ به قهقرا رو. [به هنگام ناپدید شدن] به مسیر خورشید نزدیک شو، و [در (روز) بیست و نهم ] بار دیگر در نقطهٔ مخالف خورشید خواهی ایستاد».
(بقیهٔ لوح شکسته و یا بر اثر آسیب دیدگی بیش از حد قابل ترجمه نیست) } (کتاب تاریخ تمدن بین النهرین اثر دکتر یوسف مجید زاده جلد دوم صفحه ۳۰۴)
ملاحظه نمودید که بنا به نظر کاهنین مردوخ مدارات کواکب را در آسمان تعیین نمود. در دروس پیشین جایگاه انلیل و انکی را در نظر کاهنان نشان دادیم. و گفتیم که انلیل رب النوع صورت فلکی عوا می باشد و روزگاری پیش از مردوخ در رأس ایزدان میان رودان بوده است. و بدون هیچ درگیری ای جایگاه انلیل پس از سالها به مردوخ می رسد. در الواح اساطیر میان رودان تا آنجا که فقیر در حیطه آثار موجود چاپ شده اطلاع دارم درگیری بر سر ریاست بین انلیل (عموی مردوخ) و مردوخ صورت نگرفته است. پس ماجرا چیست ?
چرا مردمان میان رودان روزگاری انلیل را رییس ایزدان خویش می دانستند. و چرا در روزگاری دیگر مردوخ را ?
چرا مردوخ در منظومه آفرینش بابلی با غلبه بر تیامت، آفرینش را آغاز می نماید ?! و این برخلاف اسطوره های بعضی ملل دیگر است که ایزدی برای بدست آوردن جایگاه ریاست ایزدان، با ایزد دیگر می جنگد و پس از غلبه بر وی،
او را زندانی می نماید !
چرا انلیل ریاست ایزدان را روزگاری بر عهده داشته اما انکی که فقیر آن را مطابق با صورت فلکی شاه تخته و نهر اینهمان یافتم. هیچ گاه جایگاه ریاست بر ایزدان را نداشته است ?!
آیا ممکن است که تیامت هم در آسمان شب صورت فلکی ای داشته باشد?
چرا در روزگاران بسیار کهن تر آنو رهبر ایزدان میان رودان بوده است?
اینها همه سوالاتی است که باید بدان پاسخ داده شود.
اما پیشتر گفتیم که انلیل با صورت فلکی عوا ارتباط دارد و انکی با صورت فلکی شاه تخته و کشتیدم و نهر. همچنین ایزد نینورتا با صورت فلکی ای با همین نام که همان صورت فلکی جبار و شکارچی است مرتبط است. این نکته مهم فقیر را بدین جا می رساند که اینگونه بیندیشم که مردوخ نیز ممکن است برخلاف نظر اسطوره شناسان بزرگ رب النوع کوکب مشتری نباشد و جزو رب النوع های یکی از صور فلکی آسمان شب و جزو ثوابت فلکی باشد.
در کتابی نظیر بندهش که کتابی متعلق به حدود هزار سال پیش است و بر اساس نسک های کهن ساسانی نوشته شده و آن نسک ها نیز به نوبه خود ریشه در اعتقادات کهن تر دارد.
ما با نظرات نجوم ایرانی مواجه هستیم که کواکب آسمان شب رو به دو دسته اختران و اباختران تقسیم می نمایند.

ادامه دارد…

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + سه =