ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۴ 

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۴
{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۴۴}
{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۶}
{ نبیرو ۴}

{حال اگر به گذشته نسبتاً دور نظری بیندازیم یعنی ۷۰۰۰سال قبل یا ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد، قطب شمال فلکی در حدود ۱۲ درجه سر عوّا قرار داشته. افزون بر این، با چنی چرخشی که ظاهراً کره سماوی دارد، صورت فلکی مذکور ممکن است توسط مردمان عهد باستان در نیمه شب انقلاب تابستانی در مجاورت قطب شمال به صورت قائم هم دیده شده باشد. به نظر می رسد که تنها چهره های اسطوره ای قابل ارزش از لحاظ موقعیت، اطلس تایتان باشد. بازوی راست عوّا، بر روی سرش خمیده شده تا آسمان را نگه دارد. امروزه این ستاره ها به صورت یک کمان و به نام تاج یا اکلیل شمالی خوانده می شوند.
حرکت تدریجی و جابه جایی قطب شمال سماوی در بین ستارگان آسمان، از اهمیت عوّا کاسته است و آن را به حالت عادی درآورده است. اگر بخواهیم مجدداً به جایگاه قبلی عوّا برگردیم باید ۱۹۰۰۰ سال دیگر منتظر ماند. } (کتاب راهنمای هفتگی آسمان شب نویسنده جف کانیپ مترجم احمد دالکی صفحه ۳۸)
باید دقت داشت که روزگاری که صورت فلکی عوا (انلیل) در حدود ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد در جایگاهی نزدیک به جایگاه ستاره قطبی قرار داشته است. هیچ ستاره خاصی در جایگاه ستاره قطبی نبوده است. پس صورت فلکی عوا (انلیل) به نوعی در جایگاه ستاره قطبی بوده و همانگونه که گفته شد. حتی ممکن است در نیمه شب انقلاب تابستانی در نزدیکی های قطب شمالی کاملا عمود نیز دیده می شده !
آنچه که در اینجا حائز اهمیت است این است که تقریبا زمانیکه عوا در جایگاهی نزدیک به جایگاه ستاره قطبی است. انلیل به نوعی در میان رودان ریاست کل ایزدان را داشته است. (انلیل یا صورت فلکی عوا از حدود ۶۰۰۰ قبل میلاد تا حدود ۳۱۰۰ قبل میلاد به جایگاه ستاره قطبی نزدیک بوده است. )
در الواح میان رودان به طور خاص در الواح اسطوره گیلگمش هنگام طوفان بزرگ که در حدود بیش از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد اتفاق افتاده است. این انلیل است که رهبری ایزدان را بر عهده دارد. و فرمان طوفان را می دهد.
هر چند پس از طوفان نیز همچنان انلیل رهبری ایزدان را بر عهده دارد. اما به مرور از قدرت انلیل کاسته می شود و این مردوخ است که از حدود ۲۰۰۰ قبل میلاد ریاست ایزدان را بر عهده می گیرد. داستان ریاست یافتن مردوخ بر عالم ایزدان که در الواح آفرینش آمده است. و توسط کاهنان نوشته شده است. دو دریای اولیه وجود دارد. در دریایی تیامت یا هیولای مونث اولیه که توسط مردوخ کشته می شود و توسط اجزای بدن وی خلقت آسمان و زمین انجام می شود. ?!
در اینجا باید از خود پرسید چرا کاهنین چنین نسبتی را به مردوخ داده اند ?
آسمان ها و زمین که در آن هنگام موجود بوده است. آیا آنان به داستان کهن تر خلقت اشاره کرده اند ?! یعنی روزگارانی که هنوز خلقت آسمانها و زمین از نظر آنان شکل نگرفته بود ? یا اینکه حادثه ای ممکن است در آسمان شب رخ داده باشد که آنان در تفسیر آن چنین نسبتی را به مردوخ داده اند ?!
اگر از منظر آسمان شب به اساطیر نگاه نماییم در حدود سه هزار سال قبل میلاد ستاره آلفای اژدها در صورت فلکی اژدها در جایگاه ستاره قطبی قرار می گیرد.
و صورت فلکی اژدها همانگونه که عده ای از اختر باستان شناسان می گویند ممکن است همان تیامات در نظر سومریان و بابلیان و آشوریان باشد.
این حضور ستاره آلفای اژدها ادامه داشته تا اینکه رفته رفته جایگاه ستاره قطبی ابتدا به ستاره های کوکب شمالی و فرقد در صورت فلکی دب اصغر (فاصله ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۵۰۰ میلادی و سپس اکنون به ستاره جُدی در همین صورت فلکی می رسد. بنابراین از حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد تاکنون جایگاه ستاره قطبی در اختیار کواکب صورت فلکی دب اصغر بوده است. آیا ممکن است مردوخ ایزد کوکب مشتری نباشد و آنگاه رب النوع صورت فلکی دب اصغر بوده باشد ?! جالب است که بدانید دوران قدرت گرفتن مردوخ به عنوان رئیس ایزدان از حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد شروع می شود !
اگر به ماجرا اینگونه نگاه نماییم در واقع صورت فلکی عظیم اژدها نظم کائنات را با قرار گرفتن در جایگاه ستاره قطبی بر هم میزند. و مردوخ با غلبه و کنار زدن وی نظم جدیدی را در کیهان و پهنه آسمان شب ایجاد می نماید.
نکته : باید در نظر داشته باشیم که صورت فلکی دب اصغر در نظر یونانیان خرس است. ممکن است در نظر مردمان میان رودان مردوخ بوده باشد.
نکته ۲: در بعضی نگاره های مردوخ وی را سوار بر اژدهایی نشان می دهند که ممکن است بی ارتباط با صورت فلکی اژدها نباشد.
اما در چنین نوع نگرشی آنو یا پدر بزرگ ایزدان ممکن است همان صورت فلکی قیفاوس یا سلطان باشد. زیرا در روزگاران کهن در جایگاه ستاره قطبی قرار داشته است.

نمودار چرخش صور فلکی و قرار گرفتنشان در جایگاه ستاره قطبی در بازه ای حدود ۲۵۸۰۰ سال در حدود ۳۰۰۰ سال قبل میلاد ستاره آلفای اژدها در جایگاه ستاره قطبی قرار می گیرد. صورت فلکی اژدها در نظر اخترباستان شناسان نمونه ای از تیامات سومری است.

تصویری از مردوخ سوار بر اژدها و حلقه قدرت نیز در دستانش قرار دارد.

تصویر صورت فلکی اژدها و صورت فلکی دب اصغر که در این تصویر بر روی صورت فلکی اژدها قرار دارد. صورت فلکی اژدها در نظر اخترباستان شناسان نمونه ای از تیامات سومری هست. و صورت فلکی دب اصغر ممکن است مردوخ میان رودانی باشد. که با غلبه بر تیامات در جایگاه قطب افلاک قرار می گیرد.

ادامه دارد…

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *