ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۶

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۶

{نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۴۶}

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۸}

{ نیبیرو ۶}

{ مردوخ کیست ۲}

اما حال به روایت مرگ بعل و نزول وی به جهان زیرین : 👇

{ لاف زدن های موت بیهوده نیست، چرا که بعل تسلیم و به جهان زیرین فراخوانده می شود: و تو ابرهای ات را سرور باش
توفانت را، گرز آذرخش آفرین و باران ات را.صاحب هفت پسر خویش باش، هشت صیاد گرازهای ات، دختر باکره ات، دختر مه
دختر شبنم، دختر رگبار به کوهساران نهان روان شو صاحب کوه باش سرور تپه ها و از آن جا به سرزمین جدایی روان شو به جهان زیرین و در شمار آنان باش که در زمین فرو رفتند آری تباهی را بشناس و مرده باش. } (کتاب اساطیر خاور نزدیک نوشته جان گری صفحات ۱۴۷ و ۱۴۸)

همانگونه که ملاحظه می نمایید. بعل نیز به مانند مردوخ به عالم زیرین سفر می نماید و پیشتر گفته شد که بعل با غلبه بر اژدرمار لویتان در ابتدای آفرینش نقش تعیین کننده ای داشته است. در انوماالیش بابلی نیز مردوخ با غلبه بر تیامات، آفرینش را از بدن تیامات انجام می دهد.
همچنین بعل اوگاریتی فینقی کنعانی نیز به مانند همتای میان رودانی خویش مردوخ ایزد حاصلخیزی نیز می باشد.
و پیشتر نیز گفتیم که سامیان کوچنده از کنعان و غرب میان رودان به هلال حاصل خیز، بعل را همتای مردوخ میان رودانی می دانسته اند. چنانچه در استوانه کوروش مردوخ بعل نیز نامیده شده است.
تمام این گزاره ها ما را به این نتیجه می رساند که بعل و مردوخ هر دو رب النوع یک صورت فلکی می باشند. اما اینکه دو موجود مختلف هستند و یا اساساً یک موجودند. چندان مشخص نیست. هر چند که فقیر فعلا بعل و مردوخ را دو موجود جدای از یکدیگر می دانم.
اما اکنون با دانستن اینکه بعل و مردوخ رب النوع یک صورت فلکی می باشند. می توانیم به پیدا کردن آن صورت فلکی نزدیک شویم.
تصاویر به جای مانده از آثار باستانی که بعل را به تصویر می کشد. شباهت بسیاری با صورت فلکی جاثی یا زانو زده یا هرکول دارد به تصاویری که در ادامه می آید خوب توجه نمایید.
می دانیم که صورت فلکی جاثی در نزد یونانیان هرکولس است. و آنان وی را زانو زده تصور می نمودند. اما دلیلی ندارد که ما این صورت فلکی را زانو زده تصور نماییم. ممکن است در نزد فینقییان و کنعانیان این صورت فلکی همانگونه که در نگاره بعل در ادامه ملاحظه خواهید نمود ایستاده باشد.
اما نکته جالب ماجرا اینجا است که در داستان های هرکول یونانی وی نیز در خوان دوم از دوازده خوان پهلوانی های خویش بر مارآبی هفت سری غلبه می نماید ! به فقرات زیر توجه فرمایید : 👇

{ خوان دوم، غلبه بر مار آبی چند سر بود. هیدرا، مار آبی هفت سری بود که در ماندآبی زندگی می کرد. بدنش پوشیده از فلس های درخشان بود و هربار که از برکه اش بیرون می آمد تعداد زیادی حیوان را می بلعید. هرکول با هیدرا به نبرد برخاست و سرهای او را یکی پس از دیگری از تن جدا کرد و برادر زاده اش، آیولیوس هم در این مبارزه به او کمک کرد تا مار هفت سر بی جان به کنجی افتاد. اما ایریستوس این کوشش هرکول را از او نپذیرفت و ادعا کرد که خود به تنهایی از عهدهٔ آن بر نیامده است. } (کتاب اساطیر یونانی و صور فلکی صفحه ۱۱۳)

مار هیدرا نیز به مانند مار لویتان هفت سر است. تنها تفاوت شاید در این مسئله باشد که مار لویتان ماری است که در دریای آغازین زندگی می نموده است. اما مار هیدرا در ماندآبی در دورانی که خلقت انجام شده بود. زندگی می نموده است.

اما نکته جالب دیگر در اینهمانی بعل و مردوخ با صورت فلکی جاثی این است که در حدود سال هزار قبل از میلاد، در حدود اسفندماه این صورت فلکی در جنوب عراق در زیر خط افق بوده است. یعنی در عالم زیرین به سر میبرده است. و در اوایل فروردین ماه به بالای خط افق می رسیده است. و در ده فروردین تقریباً کاملاً بر بالای خط افق قرار داشته است. و در خرداد ماه در اوج خویش و در شهریور کم کم به زیر خط افق می رفته است. و در مهر ماه کاملا ناپدید می شده است. یعنی اواخر شهریور تقریباً به عالم زیرین سفر می نموده است. و این با سال کشاورزی مردمان باستان ارتباط مستقیم داشته است. می دانیم که هم مردوخ و هم بعل از ایزدان حاصلخیزی می باشند.

 

تصویر شباهت صورت فلکی جاثی (هرکول) با نگاره بعل فینیقی کنعانی

نکته : صورت فلکی جاثی توسط یونانیان به صورت بر عکس تصور می شده است. یعنی شماره ۱ و ۲ در تصویر این صورت فلکی پاهای جاثی بوده است.

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) آنگونه که یونانیان آن را تصور می نمودند.

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) در خرداد ماه سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که به اوج خویش در آسمان شب می رسد.
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب

 

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) در شهرویر ماه سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که در حال رفتن به زیر خط افق آسمان شب است.
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب

صویر صورت فلکی جاثی (هرکول) در مهر ماه سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که کاملا به زیر خط افق رفته به واقع به عالم زیرین سفر نموده است.
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) در اسفند ماه سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که اندک اندک در حال بالا آمدن به بالای خط افق در آسمان شب است.
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب

 

تصویر صورت فلکی جاثی (هرکول) در فروردین ماه سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد مکان حله عراق (بابل باستان) که از عالم زیرین به بالا سفر نموده است و در پهنه آسمان شب ظاهر شده است.
این زمان تقریبا معادل جشن سال نو اکیتو بابلیان است که مردوخ از عالم زیرین به بالا می آمده و جشن گرفته می شده است.
شبیه سازی شده با نرم افزار آسمان شب

ادامه دارد ..

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − یک =