ریگ جن و صد دروازه ۲

کارگردان مربوطه در صحبت هایی که رد و بدل شده به این مسئله اشاره داشتند که بین قلاع اسماعیلیه در الموت و سمنان و طبس، عوالمی است که محل ورود و خروج جنیان است. ایشان به شدت دنبال این مسئله بودند و حتی با هنرپیشه مورد نظر تمامی این نقاط را بررسی نموده بودند.
ایشان در صحبت های خویش به این مسئله اشاره داشتند که گروهی از جنیان که قدشان کوتاه می باشد در کشور مرئی شده اند و از فقیر پرسیدند شما چیزی شنیده اید ?
فقیر می دانستم که طایفه ای از جنیان شیعی وجود دارند که سالهاست _بیش از ۷۰۰ سال _ که مرئی هستند اما اعتراف می کنم که تا آن زمان نشنیده بودم که جنیانی با قدی کوتاه در کشور مرئی شده باشند. اما با اینحال جوری وانمود نمودم که فقیر می دانم و بروز نمی دهم. پس از ملاقات با ایشان تحقیق نمودم و دریافتم که در سالهای اخیر در چند نقطه دیگر کشور، جنیان مرئی شده اند و با خود اینگونه فکر نمودم که منظور ایشان یکی از این نقاط است. اما باید بگویم که منظور ایشان هیچ کدام از نقاطی که فقیر فکر می نمودم نبود. اکنون پس از گذشت چهار سال از ملاقات با ایشان می دانم که ایشان کدام جنیان را می گفته! جالب است بدانید این جنیان مرئی شده با انسان زاد و ولد نموده اند و قد نسل جدیدشان (جنسان های متولد شده) بلندتر شده است. بسیاری فکر می نمایند که اینان کوتوله هستند اما کوتوله نیستند بلکه جنیان مرئی شده می باشند.
در این چهار سال در مورد آنچه که دشمنان به دنبالش بودند تحقیقات دامنه داری نمودم. بخشی از مجموعه رسائل خطی دودمان جلالیان را زیر و رو نمودم. همچنین از اساتید مختلف خویش در این باره پرسش ها نمودم و البته از بعضی طرق دیگر که اینجا نمی خواهم بگویم نیز برای یافتن پاسخ ها استفاده نمودم. اما حال نتیجه تحقیق ابتدا باید بگویم که جغرافیای قزوین و الموت، ارتباطی با جغرافیای استان سمنان ندارد.
از نقطه ای از خاک استان طهران، تا استان سمنان مجوعه ای از شهرهای زیر زمینی (حدود ۲۸ شهر) وجود دارد که متعلق به مغان ایران باستان بوده است. این شهرها صد دروازه به سوی عوالم مختلف نظیر عوالم جنیان و عوالم موازی _مادی اما نامرئی_ دارد. مرکزیت این عوالم با شهری مادی و نامرئی است به نام صد دروازه پشمالو  که این شهر، حالت مرکزی نسبت به سایر عوالم دارد. ظاهراً در این شهر زیرزمینی که از نظرها نیز پنهان است. گروهی از مغان ایران باستان از دوران های بسیار گذشته تاکنون زنده می باشند. و طوایفی از جنیان نیز با این مغان ارتباط دارند و از عالمشان به این شهر صد دروازه پشمالو راه وجود دارد. بخش اعظم این شهرها و عوالم در زیر ناحیه ریگ جن قرار دارد که سالهاست مورد توجه غربیان قرار گرفته.
ظاهراً پایتخت اشکانیان که صد دروازه نام داشته از نام شهر صد دروازه پشمالو و حقیقت این شهر تاثیر گرفته و اشکانیان که خود جز طایفه مغان بوده اند. با این شهرها و عوالم ارتباطاتی داشته اند. همچنین حسن صباح نیز با این صد دروازه پشمالو ارتباط داشته است.
حسن صباح هر که بود و هر اعتقادی که داشته (عده ای وی را ایرانی و ضد اسلام می دانند که تشیع را دستاویزی برای اسلام ستیزی قرار داده بود. این نظر که بیشتر توسط اساتید ایرانشناس و پان ایرانیست های متعصب طرفداری می شود محلی از اعراب ندارد. زیرا اینان با قلب بیمار خویش بین اسلام شیعی و ایرانی بودن تناقض می بینند. بخشی از کتب و رسائل اسماعیلیه موجود است. امروزه بخوبی می توان عقاید اسماعیلیه را جدای از افراط ها و تفریط ها و بدون تحریف بررسی کرد. حسن صباح مطمئناً جزء طایفه مغان شیعه بوده. پیوند اسماعیلیه با آداب مغان ایران باستان و آنچه که حکمت گنوسی شیعه نامیده می شود امری قابل اثبات است. بین عقاید و آداب اسماعیلیه با عقاید فتیان نیز شباهت هایی وجود دارد.
عده ای حسن صباح را دوازده امامی می دانند که برای ریاست بر اسماعیلیه عقیده واقعی خویش را پنهان نموده و یا به کیش اسماعیلیه در آمده است. عده ای نیز وی را اساسا هفت امامی و اسماعیلیه مذهب می دانند. ) خدمت بزرگی به جهان اسلام و تشیع و ایران و جبهه حق بر علیه باطل نموده است. حسن صباح و یارانش اولین کسانی بودن که بسیاری از شهرهای زیرزمینی و اشیای معنوی و کتب و رسائل خطی مغان ایران را پیدا نمودند و به امکنه نامعلومی منتقل کردند. از آنجایی که اسماعیلیه پس از حسن صباح با شوالیه های معبد پیوند برقرار نمودند و این پیوند را ما تاکنون بین رهبر فعلی اسماعیلیه یعنی آقاخان با لژهای ماسونی که ادامه دهنده راه شوالیه های معبد می باشند می بینیم. طبیعی است که بعضی اسرار و اسناد و کتب اسماعیلیه در دستان دشمنان باشد و اینان بدانند که ماجرای صد دروازه پشمالو چیست !!!

ادامه …..

منبع:https://eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =