شواهدی بر نوشته های پیشین ۳

{شواهدی بر نوشته های پیشین ۳ }

ارتباط طریقه قلندری با آیین مغان در اشعار صوفیه و عرفا :

 {پندار کبر از سر خود برگرفته ایم 👈دین مغان و 👈راه قلندر گرفته ایم}(دیوان شیخ احمد جام نامقی ص ۳۲۲) {ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را تا زمانی گم کنم این زهد رنگ آمیز را دین زردشتی، و آیین قلندر چند چند توشه باید ساختن مر راه جان آویز را } (دیوان سنایی ص ۲۶) {الصبوح ای دل که ما بزم قلندر ساختیم چون مغان از قله ی می قبله ای برساختیم شاهدان آتشین لب آب دندان آمدند ۹ کاب کار و کار آبی را به هم در ساختیم}(دیوان خاقانی ص ۶۳۰) {کعبه و میکده را فرق به مویی نکند هر که در 👈کوی مغان دین قلندر دارد سرو زر باز که نامرد بود مرد که او غم مال و غم جان و غم دلبر دارد}(دیوان ناصر بخارایی ص۲۳۲) {بنوش باده گلرنگ تا شوی بیرنگ که رنگ و بوی ندارد گذر به سوی مذاق مجردان قلندر به نزد پیرمغان خوردند بی لب و دندان درین رواق رواق }(دیوان پیرجمال اردستانی ص ۱۰۷) بن مایه کتاب آیین قلندران دکتر جواد برومند سعید صص ۱۴۷ و ۱۴۸

 

تصویر اردشیر دوم شاه ساسانی در وسط در حال گرفتن حلقه قدرت احتمالا از هرمزد در طاق بستان. در پشت وی ایزدی دیگر است که به نظر بسیاری از کارشناسان میترای ایرانی است که سر از نیلوفر برآورده و دسته ای از گیاه آیینی برسم را در دستان خویش دارد. و شعاع های نور از سر وی پرتو می افکند.

{او (هرمزد) آفرینش مینوی را به مینوئی نگهدارد و آفرینش مادی را (نیز نخست،) به مینویی آفرید و سپس، به صورت مادی آفرید. او، نخست، امشاسپندان را آفرید (به) شش بُن؛ سپس، دیگر، آن هفتمین، خود هرمزد است. از (جمله) آفریدگان مادی (که) به مینوئی آفرید، نخست شش تا (بودند) و آن هفتمین خود، (هرمزد)، بود؛ زیرا هرمزد هر دو است: نخست مینو، (سپس) مادی. }(بندهش ترجمه مهرداد بهار ص ۳۷)

در تصویر طاق بستان شما تمثل پیکره ایزدی هرمزد را مشاهده می نمایید که خود امشاسپند هفتم است. سیاره هرمزد یا مشتری که خود یک اباختر است پیکره مادی این ایزد است و تصویر بالا تمثل عقل حاکم بر فلک ششم(فلک مشتری) در عالم مادی است. بنابراین اورمزد دو اعتبار دارد یک اعتبار مجرد در عالم عقول که خود عقل اول است و دیگری در عالم مادی (افلاک) و عقل حاکم بر فلک ششم.

 

تصویر احتمالی میترای ایرانی در طاق بستان با محاسنی بر صورت که بالکل با تصاویر میترای رومی متفاوت است. و تصویر دیگر متعلق به ملک میططرون در یک نسخه خطی علوم غریبه اسلامی (دقایق الحقایق) است.

1⃣  میططرون در ادبیات عرفانی یهود، یهوه کوچک نامیده می شود که نام وی در عالم فرشتگان یاهوئیل می باشد.

2⃣نام میططرون بر طبق نظر بعضی از محققین به نام میترای ایرانی شباهت دارد. لینک مطلب

3⃣ در ابتدای مهریشت اوستا اینگونه آمده : 👈{اهوره مزدا به سپیتمان زرتشت گفت: ای سپیتمان ! بدان هنگام که من مهر فراخ چراگاه را هستی بخشیدم، او را در شایستگی ستایش و برازندگی نیایش، 👈برابر با خود بیافریدم. }(ترجمه جلیل دوستخواه)

4⃣ گنوسی ها برخلاف آنچه که اکثر افراد تصور می نمایند یهوه را آرخُن کوکب زحل نمی دانند بلکه یهوه را آرخُن کوکب مشتری (هرمزد) می دانند و از وی با نام (یائو، ایائو) یاد می نمایند که صورت یونانی یهوه است. (کیش گنوسی هانس یوناس ص ۱۴۹) لینک مطلب

اکنون یکبار دیگر شماره یک تا چهار را با دقت بخوانید تا به پاسخ برسید.

 

منبع: کانال سلطان نصیر

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *