عاشورا در وادی این موجودات ۱۵

عاشورا در وادی این موجودات ۱۵

{عالم الاسد ۸}

{پس در زمان زنده بودن هارون، ما جرأت نداشتیم به کسی این قضیه را بگوئیم ولی بعد از مردن او، دیگران را از این معجزه با خبر نمودیم.} (منبع: خلاصه الاخبار همچنین کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام کاظم؛ )

نکته: به این حکایت خوب دقت نمایید. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در زندان بودند و دو شیر وحشی محافظ ایشان بودند. طبیعی است که شیر وحشی نمی تواند از بیشه زار وارد زندان شود. مگر اینکه این دو شیر، شیرانی از جنس دیگری بوده باشند که توانایی متراکم و مرئی شدن را می داشته اند. و بسیار محتمل است که این دو شیر در زندان از خاندان شیران اصلانی بوده اند که به حضرت خدمت می نموده اند. و از ایشان محافظت می کرده اند. البته می توانیم هم بگوییم شاید حضرت شیران را انشا نموده اند.

حکایت ائمه هدی علیهم اسلام در باب برخوردشان با شیران بیش از آنچه است که نقل شد. از میان این حکایت ها تنها، حکایت امام موسی کاظم علیه السلام در زندان به موضوع ما یعنی شیران اصلانی مرتبط بود. بنابراین از نقل سایر حکایات خودداری می نماییم.

نکته ۱۶: شیران اصلانی به رهبری اسکوچ در حال حاضر متعلق به هیچ گروه و طریقه ای نیستند و فعلا تحت امر هیچ بزرگ معنوی خاصی نیز نمی باشند. و اگر در موردشان در رساله اسدنامه جلالیان مطالبی آمده، دلیل بر این نیست که تحت امر بزرگان و پیران این طریقه بوده اند. چه بسا پیران معاصر جلالی از وجود عالم الاسد در رسائل خطیشان بیخبر بوده باشند. چنانچه پیران معاصر را تا آنجا که فقیر دیده ام از این مهم بیخبر بوده اند. به طور کلی این شیران آنگونه که فقیر می دانم به مانند خاندان پریان آتیما کاملا مستقل هستند. و ارتباط اندکی با بعضی از بزرگان معنوی جهان اسلام _ که در عصر ما نه خانقاهی اند و عمدتا نه حوزوی_ برقرار می نمایند. و به طور کلی این شیران خیلی خاص تر از جنیان شیعه می باشند. و چون سخت ارتباط برقرار می نمایند در عالم اسلام آگاهی اندکی نسبت به وجودشان حتی در بین علمای اهل فن وجود دارد. در موارد اندکی دیده شده است که این شیران از شیعیان مولی علی علیه السلام که مورد تعرض جنیان و دیوان متمرد قرار گرفته اند در جنگ های باطنی حمایت کرده اند.
در متون عرفانی ما در سرگذشت بعضی بزرگان نظیر شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر و ابوحمزه خراسانی و بایزید بسطامی و …از ارتباط شیران و کمک شیران بدانان یاد شده است. نمی دانم که آیا این شیران، شیران مادی بوده اند یا شیران اصلانی که مرئی شده اند. اما شاید با توجه به اینکه ارتباط خوبی با این بزرگان داشته اند. شاید این بزرگان نیز با شیران اصلانی ارتباطاتی داشته اند. البته این نظر بر پایه حدس است. دو حکایت را از مجموعه چند حکایت نقل می نماییم که به نظر با شیران اصلانی منطبق است: 👇

{نقل است که (ابوحمزه خراسانی) یکبار که به توکل در بادیه شد و نذر کرد که از هیچ کس هیچ چیز نخواهد به کسی التفات نکند و برین نذر بسر برد بی‌دلو و رسن متوکل وار مجرد برفت پاره ای سیم در جیب داشت که خواهرش بدو داده بودناگاه توکل داد خود طلبید گفت: که شرم نداری آنکه سقف آسمان بی‌ستون نگاه دارد معدهٔ ترا بی‌ سیم پوشیده نگاه ندارد پس آن سیم بیانداخت ومی‌رفت ناگاه در چاهی افتاد ساعتی برآمد نفس فریاد برآورد بوحمزه خاموش بنشست یکی می‌گذشت سر چاه بازدید خاشاکی چند بیاورد که سر چاه بگیرد نفس بوحمزه زاری آغاز کرد و گفت: حق تعالی می‌فرماید ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه بوحمزه گفت: توکل از آن قویتر است که بعجز وسالوس نفس باطل شود تن زد تا آنکس سر چاه استوار کرد گفت: آنکس که بر بالا نگاه می‌دارد اینجا هم نگاه دارد روی به قبله توکل آورد سر فرو برد و اضطرار به کمال رسید و توکل بر قرار بود ناگاه شیری بیامد و سر چاه باز کرد و دست بر لب چاه زد و هر دو پای فرو گذاشت بوحمزه گفت: من همراهی گربه نکنم الهامش دادند که خلاف عادت است دست در زن دست در پای او زد و برآمد شیری دید بر صورتی که هرگز از آن صعب‌تر ندیده بود آوازی شنید که یا ابوحمزه الیس هذا احسن نجیناک من التلف بالتلف چون توکل بر ما کردی ما ترا بردست کسی که هلاکت جان ازو بود نجات دادیم پس شیر روی در زمین مالید و برفت.} (تذکره الاولیا ذکر ابوحمزه خراسانی)

نکته: باید از خود بپرسیم اگر این حکایت درست باشد و از جمله کرامات سازی های صوفیانه نباشد. آنگاه این شیری که برای کمک به ابوحمزه خراسانی آمده بود از جنس کدام شیران بوده است? شیران مادی ? یا شیران اصلانی? شیری که سر چاه را باز می نماید که ابوحمزه را نجات دهد به نظر به شیران اصلانی نزدیک تر است تا شیران درنده صحرایی.

ادامه دارد …

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *