مازندران باستان کجاست ۹

مازندران باستان کجاست ۹

 

این ارتباط به این معنی می تواند باشد که سرزمین دیوان‌ ورنه و دیوان مزندری در عالم آنان با یکدیگر همسایه است. اینگونه ماجرا حل می شود و می توان دریافت که چرا طبرستان بعدها مازندران نامیده شده است.

پ ن : {…که دیر زمانی از آن هوشنگ پیشدادی بود؛ چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان [دروند] و جادوان و پریان و کوی های ستمکار و کرپ ها چیره شد و دوسوم از دیوان‌ مزندری و دُروندان ورنه را برانداخت. } (کتاب اوستا ترجمه جلیل دوستخواه جلد اول ص ۴۸۹ کتاب یشت ها فصل زامیاد یشت کرده چهارم) این مطلب به عنوان‌ یک‌نمونه‌ نقل شد که نام دیوان مزندری و ورنه کنار هم آمده است.

اما پرسشی دیگر در مورد داستان فریدون مطرح است که بهتر است به آن نیز پاسخ داده شود. در شاهنامه اینگونه آمده که فرانک مادر فریدون می آید و فرزندش را از نگهبان مرغزار می گیرد تا وی را به البرز کوه در مرز با هندوستان به نزد مردی فرزانه ببرد تا در آنجا توسط وی تعلیم ببیند. به ابیات زیر توجه فرمایید: 👇

{نشد سیر ضحاک از آن جست جوی

شد از گاو گیتی پر از گفت‌گوی

دوان مادر آمد سوی مرغزار

چنین گفت با مرد زنهاردار

که اندیشه‌ای در دلم ایزدی

فراز آمدست از ره بخردی

همی کرد باید کزین چاره نیست

که فرزند و شیرین روانم یکیست

ببرم پی از خاک جادوستان

شوم تا سر مرز 👈هندوستان

شوم ناپدید از میان گروه

برم خوب رخ را به 👈البرز کوه

بیاورد فرزند را چون نوند

چو مرغان بران تیغ کوه بلند

یکی مرد دینی بران کوه بود

که از کار گیتی بی‌اندوه بود

فرانک بدو گفت کای پاک دین

منم سوگواری ز ایران زمین

بدان کاین گرانمایه فرزند من

همی بود خواهد سرانجمن

ترا بود باید نگهبان او

پدروار لرزنده بر جان او

پذیرفت فرزند او نیک مرد

نیاورد هرگز بدو باد سرد

خبر شد به ضحاک بدروزگار

از آن گاو برمایه و مرغزار }

ظاهرا این بیت شاهنامه فردوسی باعث تشکیک در مکان کوه البرز شده است که البته این تشکیک بی مورد است. زیرا البرز بنا بر متن بندهش از ناحیه قفقاز تا هیمالیا را شامل می شده است. حتی قله اسپروز نیز جزیی از شاخه ابرسین البرز است. در واقع بر طبق آنچه در بندهش آمده دیگر کوه ها از البرز رسته اند و شامل ۲۲۴۴ کوه است که همگی جزئی از البرز می باشند. همچنین کوه اسپروز نیز بر طبق متن بندهش جزئی از البرزکوه است.

نکته۱: همانگونه که پیشتر گفته شد بر طبق متون پهلوی البرز وجهی در آسمان یا عالم هورقلیا نیز دارد که گذرگاه های آن توسط ستاره ونند(ایزد ونند) بسته شده است و این دقیقا با قاف احادیث اسلامی و فرشته ترجائیل تطابق دارد.

نکته۲: با توجه به اینکه اسپروز بنا به متن بندهش بالای چینستان‌ بوده است. اگر اویغورستان را هم جزیی از چین در نظر بگیریم آنگاه کوه اسپروز بلندترین قله تیان شان‌ یعنی کوه خان تنگری است و آنگاه قرقیزستان می تواند مازندران باستان باشد. شاید این‌ فرض ضعیف باشد و با داده های باطنی ما نیز همخوانی نداشته باشد اما به هر حال گفتنش خالی از لطف نبود.

نکته۳: در مورد گرگسارها که بنده آنان را دیوگرگ می نامم در کتاب زند بهمن یسن فصل ۷ بند ۱۱ اینگونه آمده : 👈 { شمار بسیاری از خشم تخمگان شیدسپی و هیون فراخ پیشانی آفریده شده، 👈گرگ دوپا آفریده و دیو دوال کستی را در این ده های ایران بکشند.} همچنین در دینکرد اینگونه آمده 《گرگ های دوپا زیان آورتر از گرگ های چهارپا هستند》(دانشنامه اساطیری جانوران خسرو قلیزداه ص۲۳۶) مجموعه این داده ها نشان می دهد که وجود دیوگرگ های دوپا امری مسلم است و اگر مردمی گرگسان (به مانند جنسان) بوده اند در اثر آمیزش این دیو گرگ ها با اجداد آنان بوجود آمده اند.

پایان

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + یک =