منبع نام اتم (پیشگفتار ماده اولی در کیمیاگری)

تصویر منسوب به آتوم ایزد بزرگ مصریان باستان
{آتوم (توم): خورشید پیش از طلوع

آتوم ایزدی است که نامش ظاهرا از ریشه ای به معنای 《عدم》 یا 《کامل بودن》 می آید و در اصل یکی از ایزدان بومی هلیوپولیس و حیوان مقدس منسوب به او گاو نر مرور (یونانی: mneuis) بود‌ کاهنان از روزگاران پیشین، او را با رع _خدای بزرگ خورشید_ یکی می دانستند. آنان می آموختند که پیش از آفرینش، یک 《روح بی شکل که مجموعه همه هستی را با خود داشت》 پیدا بود و او را 👈آتوم می نامیدند. او روزی خود را به نام آتوم_رع آشکاره کرد و همه ایزدان، انسان ها و موجودات از او هستی یافتند. بعدها، آتوم را همچون خورشید در حال غروب یا خورشید پیش از طلوع پنداشتند و آیین وی به شکلی گسترده در سراسر مصر پراکنده شد و همیشه با نام رع همراه بود. }(کتاب جهان اسطوره ها رابرت گریوز و دیگران ص۳۷۴)

پ ن: یکی بودن آتوم و رع محل تردید است اما آنچه مسلم است در متون هرمی دوره های متاخر شخصیت این دو موجود در هم آمیخته می شود و از آتوم با نام آتوم_رع یاد می شود.

تصویر دیگری از آتوم ایزد بزرگ مصریان باستان

🔹در یکی از متون هرمی به نقل از آتوم رع اینگونه آمده : {همه تجلیات پس از آن که من کمال یافتم پا به عرصه هستی نهادند…نه آسمانی وجود داشت نه زمینی…من آفریدم با همه هستی خودم…مشت من جفت من شد..}(کتاب جهان اسطوره ها ترجمه عباس مخبر جلد ۱ ص ۳۴۷)

نکته: اما هدف از نقل روایت آفرینش توسط آتوم که کاهنین مصری بدان اعتقاد داشتند این بود که گفته شود که واژه اَتُم که امروزه در علم جدید از آن به کرّات استفاده می شود و پیشتر در یونان باستان توسط فیلسوفان مکتب اتم گرایی استفاده می شده نه یک واژه یونانی بلکه در اصل ریشه در مصر باستان و نام آتوم ایزد بزرگ آنان دارد: 👇

لینک

🔶 بعضی از فیلسوفان نظیر لوکیپوس و دموکریتس که از سردمداران مکتب اتم گرایی در یونان باستان هستند. واژه اتم را برای ذره ای صغار مادی و تقسیم ناپذیر بکار می بردند. توضیحاتی در مورد مکتب اتم گرایی: 👇

لینک

از اتم در فلسفه اسلامی با عنوان جزلایتجزی یاد شده است.

🔸باید توجه داشت که مسئله اتم در فلسفه یونان و جزلایتجزی در فلسفه اسلامی در اصل خود یک مبحث هستی شناسانه فلسفی است که در تاریخ فلسفه نظرات مختلفی و بعضا متضادی پیرامون آن شکل گرفته است. هدف از نشان دادن ریشه نام اتُم در نام آتوم ایزد بزرگ مصریان باستان این بود که نشان دهم که فیلسوفان اولیه یونانی این واژه را از کاهنین مصری وام گرفته اند.

💣در چند وقت اخیر که بحث مذاکرات هسته ای (اتمی) نسبتا داغ است و همچنین به فعالیت های سازمان سرن پرداختم بد ندیدم به ریشه کهن نام اتم نیز اشاره نمایم. مطالب باطنی و خاص دیگری نیز در مورد فعالیت های پنهان سرن در اختیار دارم که بنا بدلایلی شاید آن را فعلا نقل ننمایم. اما پرداختن به آتوم مقدمه ای بر نقل نمودن آن بود.

منبع: t.me/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

استاد مرحوم آیت الله محمدحسن قاضی جهرمی و علامه حسن زاده آملی

در فایل پی دی اف جنگ های باطنی نقل کردم که در جلسه خصوصی ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + هجده =