پریکانیان مادی و پریان ۲

{پریکانیان مادی و پریان ۲}

 

از بحث اصلی دور نشویم گفتیم که آیین مادها آیین مغان بوده که ظاهرا نوعی آیین مزدیسنای کهن با شاخصه های پررنگ میترایی بوده است. بنابراین پریکانیان نیز که از مادها بوده اند برای ایزدان یزش انجام می دادند. نه برای پریان که موجوداتی میرا هستند.
بنابراین‌ نسبت دادن پری پرستی به پریکانیان، اشتباه و تهمتی نارواست. اما پس منشا نام پریکانی این قوم چیست؟! در مقاله آمده بود که پری دوستی این قوم نیز ممکن است در نام گذاریشان موثر بوده باشد. فقیر در ادامه مبحث ارتباط این قوم را با پریان نقل خواهم نمود. اما ارتباط داشتن با پریان دلیل مناسبی برای نام گذاری در نزد مردمان باستان نیست! بلکه نامگذاری در نزد مردمان کهن اینگونه بوده که نام جد اعلای یک دودمان را به عنوان نام آن دودمان انتخاب می کردند. مثال های بسیاری برای این نوع نام گذرای وجود دارد. از جمله دودمان هخامنشیان که نام جد اعلای آنان بر طبق نسب نامه ادعایی خودشان هخامنش بوده است.
البته گاه ممکن است نام جد اعلای یک دودمان منشایی اسطوره ای داشته باشد. من باب مثال یونانیان منشا قوم پارس را پرسی (رب النوع صورت فلکی پرساوش) می دانند. همان موجودی که دیوید اولانسی وی را با میترا یکی دانسته است.

نکته: اینکه به فرض درست بودن نظر یونانیان پارسیان از ذریه مادی پرسی هستند یا ذریه معنوی وی جای سوال دارد؟ در مبحث هانومان گفتیم که هانومان پدر مادی داشته اما با اینحال از نسل ایزد وایو (باد) دانسته شده است. به مقالات هانومان مراجعه نمایید.

بنابراین مطمئنا منشا نام پریکانی برای یکی از قبایل ماد از دو حال خارج نیست: 👇

۱: اینکه جد اعلای پریکانی ها یک پریسان (دو رگه پری و انسان) بوده باشد. یعنی به عبارت دیگر یکی از پادشاهان یا ملکه های طایفه ای از پریان با فردی از مادها ازدواج نموده باشد. حاصل ازدواج پریسانی بوده باشد که به مانند ما انسان ها مرئی بوده و همو جد اعلای پریکانی ها بوده باشد. و فرزندان وی که قبیله پریکانی را تشکیل می داده اند. با طایفه پریان مربوطه ارتباط داشته اند. و به عبارت دیگر عهد و پیمان هایی با یکدیگر داشته اند.

۲: جد اعلای پریکانی ها فردی بوده باشد که با پریان ارتباط داشته و یا آنان را مسخر خویش کرده و به همین دلیل لقبی داشته مرتبط با این ویژگی خویش (ارتباط با پری) و سنت ارتباط با پریان در فرزندانش نیز باقی مانده باشد.

فقیر بین این دو احتمال، نظریه اول را بسیار قوی تر می دانم.

اما حال به سراغ جغرافیای قوم پریکانی و پراکندگیشان بپردازیم. استاد ملکزاده در مقاله محققانه شان نشان دادند که اقوام پریکانی بر طبق نقل هرودوت حداقل در دو نقطه از سرزمین های ایرانی حضور داشته اند یکی در سمت اصفهان و دیگر در مناطق مادنشین غرب و شمال غربی. ایشان بر اساس شواهد زبان شناسانه سعی در ریشه یابی نام امکنه استقرار اقوام پریکانی نمودند.
فقیر بی آنکه بخواهم امکنه احتمالی ایشان را در استقرار قبیله پریکانی نقض نمایم. با اطمینان کامل امکنه اصلی استقرار قوم پریکانی را نشان خواهم داد که به هیچ کدام از این امکنه در مقاله جناب ملکزاده اشاره ای نشده بود.

نکته: نشان دادن امکنه اصلی استقرار قوم پریکانی، نافی امکنه مورد نظر جناب ملکزاده نیست. بلکه می تواند تکمیل کننده کار ایشان باشد.

اما پیش از شروع بدین مسئله نیز اشاره نمایم که از متون زردشتی اینگونه بر می آید که پری نامی بوده عمومی برای گروهی از موجودات که ما امروزه آنان را با عنوان جن و پری میشناسیم. جهی یا جهیکا از نظر ما از طوایف جنیان و جزو ۵۳ نژاد آنان است و جزئی از ۲۸ نژاد پریان نیست! اما در اوستا وی از پریان دانسته شده است.
در متون زرتشتی دیوها غیر پریان می باشند. و حریف گروهی از دیوان تنها ایزدان می باشند. حال آنکه در شاهنامه و بعضی دیگر متون‌ زردشتی به جنگ فریدون با دیوهای مازندر و جنگ رستم با گروهی از دیوها اشاره شده است. ظاهرا بین دیوهایی نظیر دیو خشم و اپوش(دیو خشکسالی) که ایزدانی نظیر سروش و تیشتر با آنان در ستیزند با دیوان مازندر و امثال آنان افتراق وجود دارد. دیوانی که ایزدان با آنان می جنگند ظاهرا به مانند ایزدان نامیرا می باشند و خود رب النوع یا ربه النوع و یا تجسم بعضی قوای طبیعی و صفات منفی و کاهنده موجود در طبیعت یا موجودات می باشند.
اما دیوان‌ مازندر نظیر دیو سپید و پولاد دیو موجوداتی غول پیکر و میرا می باشند و همان موجوداتی هستند که ما آنان را بادی می دانیم و ۷۲ نژاد می باشند.
بنابراین پریان (موجودات آبی)و ۲۸ نژادشان از نظر ما نسبت به جنیان (۵۳ نژاد آتشی) و دیوان موجودات بسیار مثبت تر و دوست داشتنی تر می باشند.

ادامه دارد …

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − دوازده =