پریکانیان مادی و پریان ۴

{پریکانیان مادی و پریان ۴}

 

نکته جالب دیگر این است که در سمت شرق شهر اصفهان در پایین مسیر زاینده رود دقیقا در جاده اصفهان به سمت ورزنه نیز روستایی وجود دارد که کبوترآباد نام دارد. که به نظر فقیر جزو مکان های حضور پریان کبوتر سفید و قوم پریکانی ماد بوده است.

اما نکته مهم دیگر این است که همانگونه که جنیان بنا به نوع نژادشان گاه در عالم مادی ما به صورت مار یا سگ یا خزندگانی نظیر سوسمار و مارمولک ممکن است در بیایند. چنانچه پیشتر در داستان اطمار یا اسمار جنی که سوسمار جنی نیز نامیده می شود گفته شد که وی و شش خاندان تحت امرش به صورت مارمولک و سوسمار در بیان های عربستان در می آمدند و اعرابی را که _ در دوران بسیار کهن_ سعی در شکارشان داشتند را شکار می کردند و به معبدشان در گیلان زمین ایران می بردند.
پریان کبوتر سفید و خاکستری نیز در عالم ما گاه به صورت کبوتران سفید و خاکستری مادی در می آیند و این طایفه از پریان با کبوتر ارتباط دارند. جالب این است که در فرهنگ عامه مردم ایران نیز کبوتران را با پریان مرتبط می دانستند. (این مسئله را در ادامه به شما نشان خواهم داد.) پریان کبوتر سفید و خاکستری با شیاطین جنی و دیوها دشمن هستند. شاید بدین خاطر باشد که در احادیث و روایات ما نگهداری کبوتر و بال و پر زدنشان توصیه شده است.
در فرهنگ عامه گاه کبوتران را بدشگون می دانند. آنچه که فقیر متوجه شده ام این است که گاه در خانه ای چندین طایفه از شیاطین جنی زندگی می نمایند. نگهداری کبوتر در چنین خانه ای چون ممکن است باعث اذیت شدن شیاطین جنی ساکن خانه شود آنان نیز دست به انتقام و طلسم و اوراد خوانی بر علیه ساکنین خانه بزنند و این اعمال شیاطین جنی تاثیر خویش را به صورت بستگی و بدبیاری و بدشگونی و فقر در زندگی ساکنان خانه بروز دهد. به تجربه می گویم نگهداری کبوتر آنگونه که در روایات آمده تقریبا در همه جا مثبت و با برکت است بدشگونی کبوتر در موارد اینچنینی بسیار بسیار نادر است.
و البته باز به تجربه می گویم که نگهداری کبوتر لزوما مانع از آزار رساندن جنیان نمی شود. این را پیشتر اشاره نموده بودم. هنگامی که حجاب جسم شما با وارد شدن به وادی جن و دیو و پری با عالم آنان پاره شود بدین راحتی نمی توانید مانع آسیب دیدن خویش از دست آنها شوید البته اگر واقعا قصد آسیب به شما را داشته باشند.
اهالی علوم غریبه می دانند که گاه بعضی طلسمات منفی و شیطنی با خون کبوتر نوشته می شود. قربانی کردن پرنده ای مبارک به مانند کبوتر در واقع باعث خوشحال کردن شیاطین جنی می شود و نوعی حظ دادن به آنان است و آنان خادم سحر و یا طلسم مربوطه می شوند.
چنانچه عالم علوم غریبه سقوط کرده ملامحمدسلیم در استان سمنان کبوتر نگهداری می نماید و برای نوشتن سحر شیطانی این پرندگان دوست داستنی را قربانی می نماید.
کبوتران اعم از سفید و خاکستریشان در حرم ها و اماکن متبرکه ما شیعیان حضور دارند. این مسئله نشان دهنده ذات پاک این موجودات و علاقه شان به نور اهل بیت است. (اینجا بنده را سخنانی است که بنا به بعضی دلایل نمی نویسم)

اما به سراغ داستان کبوتران سفید و خاکستری برویم. پس از اینکه در دوره شاپور دوم (شاپور کبیر) خُره شاهی از بیستون (بغستان) در کرمانشاهان برای همیشه خارج شد. ایران زمین دیگر روی خوش ندید. شیاطین فرومایه برتری یافتند و درهای ورودیشان باز شد و به نقاط مختلف حمله کردند. مغان زروانی و مغان زردشتی سفید و مثبت شکست خوردند. در آن دوره شیاطین به عالم پریان کبوتر سفید و کبوتر خاکستری حمله کردند. کبوتران سفید و خاکستری شکست خوردند. پس از جنگ مردانشان توسط شیاطین مهاجم عقیم شدند.
هنوز هم زنان کبوتر سفید و خاکستری از درد این حادثه گاه در پشت دستگاه نخ ریسی شان آوازی ناله مانند را زمزمه می کنند. کبوترآهنگ همدان از آن جهت کبوترآهنگ نامیده می شود که این زمزمه ناله گون در آن شنیده می شود. آنان که گوششان به وادی این موجودات باز است می توانند این صدای ناله مانند را در کبوترآهنگ بشنوند. در ازمنه قدیم مردمان عادی نیز که دل هایشان از زنگار عالم ماده پاک تر از مردمان امروز بود این صدا را می شنیدند.

نکته: پریان کبوتر سفید دارای دو بال سفید و پریان کبوتر خاکستری دارای دو بال خاکستری می باشند. اینان چهره ای انسان گونه دارند اما بال دارند و گاه به صورت کبوتر مادی در می آیند. کبوتران سفید زیباتر و مثبت تر و دوست داشتنی ترند. کبوتران خاکستری تنومندتر و قوی تر و زیباییشان کمتر از کبوتران سفید است و البته کمی منفی هستند. (پریان کبوتر خاکستری موجودات منفی ای نیستند بلکه حتی شاید از بسیاری از جنیان مسلمان هم مثبت تر باشند. اما به نسبت پریان کبوتر سفید منفی ترند.)

ادامه دارد …

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =