گوشت ملت(عالی)

از سلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت.
گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت.
گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت.
گفتند اینها را از کجا می اوری؟ گفت:از جهل ملت.
گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟ گفت:در جعبه ای طلایی به نام “مقدسات
گفتند از این جعبه چگونه محافظت میکنی؟ گفت:بوسیله خرافات!!!

دینداری که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم تکونش نده، دینداری نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!!!

این مطلب را نیز بخوانید

پدر یعنی پشت و پناه

✍️ پدر یعنی پشت و پناه 🔹یک تحویلدار بانک می‌گفت: ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‌ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ آﻭرد تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 17 =