بایگانی ماهانه: ژوئن 2020

داستان گل سرخ (رُز)۱۶

داستان گل سرخ (رُز)۱۶ { ذکر دو نکته } ادامه نکته۱ : امروزه مرز عوالم به مانند روزگاران کهن کامل باز نیست. همه چیز سیر طبیعی و نظم خود را دارد. اما چون مرزها باز شود و این عالم منشوری و موجودات ناپیدا دیده شوند. آنگاه قابلیت بیشتری برای دخل …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ (رُز)۱۵

داستان گل سرخ (رُز)۱۵ { ذکر دو نکته } ادامه نکته ۱: مسئله دیگری که باید بدان اشاره نمایم آن است که در انجمن های مخفی و آگاهی اسطوره باوری غربی، هر موجودی مثل رع که با خورشید حیات بخش ارتباط دارد موجودی مثبت است و موجودی مثل مارهیولای آپوفیس …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ (رُز)۱۴

داستان گل سرخ (رُز)۱۴ { ذکر دو نکته } نکته ۱: اینکه طبق نظر ماسون های بالئاری اسپانیا، نابودی گل سرخ آسمانی باعث تضعیف خورشید و طلوعش را دچار مشکل نماید. بدان علت است که گل سرخ با ائوس مرتبط است و در واقع با تضعیف ائوس طلوع خورشید دچار …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ (رُز)۱۳

داستان گل سرخ (رُز)۱۳   اگر فیلیپ را سوریا بدانیم آنگاه فیلیپ خورشیدی است که چون با غروب آفتاب به قلمرو تاریکی و ربه النوع عالم زیرین سفر می نماید در آنجا موقتا اسیر می شود و سپس با غلبه بر وی آزاد می شود و با بوسه بر لب …

ادامه مطلب »

ظریف و دوستانش خائن به خون شهدا

سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر ملاقات بیل ریچاردسون، فرماندار سابق آمریکا با وزیر خارجه ایران برای آزادی دو زندانی دو کشور را تایید کرد…. چرا شان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده؟! فرماندار سابق که در دیپلماسی جهانی، هرگز همطراز وزیر خارجه قلمداد نمی شود، چه شان حقوقی دارد؟! …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ (رُز)۱۲

داستان گل سرخ (رُز)۱۲ گفته شد که گل سرخ (رُز) با موجودی که یونانیان وی را ائوس و رومیان وی را به نام اُرورا می شناسند ارتباط دارد و گفتیم این موجود در نظر آنان ربه النوع سپیده دم است که با انگشتان چون گل سرخ خویش در ورود خورشید …

ادامه مطلب »

واقعیت جاهلیت

این یکی از نمادین‌ترین عکس‌های اغتشاشات آمریکاست. آدمی که لباسش شبیه آواره‌هاست ولی خیلی گرونتر از لباس آواره‌هاست،در حالی که داره نوشابه می‌دزده! ارزون‌ترین ماده خوراکی در دنیای سرمایه‌داری، در حالی که در دستش آیفون داره ! این نماد مدرنیه که هم از خدا تهی شده‌اند و هم از عقل. …

ادامه مطلب »

پرداخت یارانه نقدی به متولدان جدید مشروط شد

آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود. منبع: تسنیم

ادامه مطلب »