بایگانی ماهانه: اکتبر 2020

داستان گل سرخ رز ۲۷

{ داستان گل سُرخ (رُز)۲۷} {سلوک طریقه تاریکی ۶} { مقصود اینکه چون که کفر او و ضرر وجود شوم او و شیخ او بر من روشن شد به تدبیر دفع مضرت ایشان از بندگان خدای تعالی مشغول شدم. چون به ولایت وی در آمدیم با آن ترک که همراه …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ رز ۲۶

{ داستان گل سُرخ (رُز)۲۶} { سلوک طریقه تاریکی ۵}   {روزی محمد فراش با من می گوید در عقب این بد دین چرا نماز می گزاردی؟! و من دیدم که او بول می کرد و وضو نساخت و شما را امامت کرد و من گفتم: زنهار چیزی‌ نکنی که …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ رز ۲۵

{ داستان گل سرخ رُز ۲۵} { سلوک طریقه تاریکی۴}   نکته۸: معبد مخفی و تشکیلات مخفی پرستنده 《هی رانیا کشه》 در هند که از شیاطین بزرگ ودایی است. بزرگترین تشکیلات وارث دانش باستانی تاریکی و اهریمنی در جهان هستند که احتمالا بخشی از دانش انجمن های مخفی و مقامات …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ رز ۲۴

{ داستان گل سرخ رُز ۲۴} { سلوک طریقه تاریکی۳}   نکته ۲: سلوک تاریکی و طریقه اهریمنی برخلاف آنچه عده ای فکر می نمایند مشکل تر از سلوک طریقه الهی است. آنهم به چند دلیل ۱: با فطرت انسانی سازگار نیست. اکثر انسانها فطرتا خداجو می باشند. طریقه تاریکی …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ رز ۲۳

{ داستان گل سرخ رُز ۲۳} { سلوک طریقه تاریکی۲} همچنین همانگونه که سالک طریق الهی از صفات خاکی و آبی و بادی و آتش نفس خویش عبور می نماید تا به ملکوت اعلی صعود نماید. سالک طریق شیطنی _در حد اعلای خویش نه هر نوخاسته شیطان پرست به مانند …

ادامه مطلب »

داستان گل سرخ رز ۲۲

{ داستان گل سرخ رُز ۲۲} { سلوک طریقه تاریکی۱} یکی از خوانندگان پیگیر از فقیر درباره سلوک طریقه تاریکی پرسیده بود. توجه نمایید که شیطن را هم در عالم واقع اولیایی است و جوهره اهریمنی را تجلیاتی در عالم مثال می باشد. عده ای ازصوفیه تجلیات شیطنی را مربوط …

ادامه مطلب »

کرم مغان ۴

{ کرم مغان ۴} { شهرگیر بلافاصله با دیدن آتش به دژ حمله کرد و در حالی که عده ای از سپاه دژ را محاصره کرده بودند که هفتواد نگریزد، عده ای هم به داخل شهر ریختند تا به اردشیر اسب رسانند. آنها به سراغ هفتواد رفتند او و پسرش …

ادامه مطلب »

کرم مغان ۳

{ کرم مغان ۳} {بدین ترتیب قدرت و شوکت و ثروت هفتواد افزونی می یافت. تا اینکه اردشیر آگاه شد و بدانسو لشگر کشید، اما بر اثر کمی آذوقه و قدرت هفتواد و کمین کردن سپاه او شکست خورد. در غیاب او در جهرم شخصی به نام مهرک که شکست …

ادامه مطلب »

کرم غول پیکر شامیر

تصویر خیالی کرم غول پیکر شامیر در تلمود بابلی که بخش اعظم آن در دوره اشکانیان و ساسانیان در خاک ایران زمین نوشته شده است. ربی های یهودی از وجودی کرمی غول پیکر به نام «شامیر שׇׁמִיר» یاد نموده اند که سلیمان نبی حشمت الله به وسیله این کرم غول …

ادامه مطلب »

دیو بزرگ آسمودئوس

  تصویر دیو بزرگ آسمودئوس (Asmodeus) یکی از ۷۲ دیو معروفی که توسط حضرت سلیمان نبی (ع) تسخیر شده بود. نام واژه آسمودئوس بر طبق نظر اکثر زبان شناسان نامی ایرانی است که نام وی نخستین بار در اوستا آمده است. اعتقاد بر این است. این نام در تلمود به …

ادامه مطلب »