عارف بزرگ شیخ علاالدوله سمنانی

تصویر قبر عارف بزرگ شیخ علاالدوله سمنانی واقع در خانقاه وی در صوفی آباد سمنان (۶۵۹ الی ۷۳۶ هجری قمری)

از شیخ علاالدوله سمنانی در مورد مکاشفه در مورد مقام استاد و طریقتی که خداوند وی را بدان حواله نموده نقل است:

{فرموده که روزی یکی از مریدان سلطان بایزید که در حیات بود و کار کرده چنانکه سیف الدین باخرزی را با او خوش بودی به غایت، و او در آخر مدت ده سال با ما بود. روزی با ما میگوید: چونست که تو با این خاندان ارادات آوردی و سلوک جز به متابعت سلطان بایزید بسطامی نکردی؟! گفتم: من این نمیدانم، اما یک نوبت وضو ساختم، در اثنای آن دیدم که دیوار قبله بگشاد و از آن سوی فضایی بنمود و آسمان و ستاره مشتری مینمود. پرسیدم که این چیست؟! یکی گفت: این نور سلطان بایزید است، ساعتی شد و آسمانی دیگر دیدم تمامی نورانی همچو خورشید، گفتم: این سلطان شیخ مجدالدین بغدادیست آن درویش به تعجب شد. بعد از آن گفتم این سخن نه به آن می گویم که در مراتب ایشان بیانی میکنم یا ترجیح می نهم، شیخ مجدالدین را بر سلطان بایزید. اما هرکس را که حق تعالی حواله کرده است به مشربی، چون او توجه به آن مشرب کرد و متابع آن طریق شد حق تعالی جهت ثبات قدم او در آن طریق شیخ او در اعلی مراتب بر او جلوه کند وگرنه علی التحقیق مراتب در قیامت پیدا شود و نشان علو مرتبه درین عالم جز به متابعت حبیب مطلق صلی الله علیه و سلم نیست. هرکس متابع تر مرتبه او عالی تر است. } (چهل مجلس صفحات ۲۱۰ الی ۲۱۱)

پ ن : نسبت تربیتی شیخ علاالدوله سمنانی اینگونه است. وی شاگرد شیخ نورالدین عبدالرحمن کسرقی اسفراینی و وی مرید شیخ احمد جورپانی و وی مرید شیخ رضی الدین علی لالا و وی از شیخ مجدالدین بغدادی تربیت یافت. شیخ مجدالدین شاگرد شیخ نجم الدین کبری بود.

نکته : درویشی از طریقه بایزید می پرسد از شیخ علاالدوله چرا تو سلوک جز به طریق سلطان بایزید نمودی ؟ علاالدوله حکایت مکاشفه خویش را در مورد برتری شیخ مجدالدین بغدادی از اساتید نسبت تربیتی خویش بر بایزید نقل می نماید. سپس این مکاشفه را اینگونه تعبیر می نماید. چون خداوند فردی را به مشربی هدایت می کند شیخ او را در اعلی مرتبه به اون نشان می دهد تا وی بر آن مشرب استقامت نماید و دلش میلی به طرق دیگر پیدا ننماید که اگر دلش میلی با طرق دیگر پیدا نماید نسبت ارادت وی از دل و ولایت شیخ بریده شود و نمی تواند از ولایت تربیت شیخ به درستی استفاده نماید.

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

پیدایش دانش نجوم

پیدایش دانش نجوم مؤلف: بارتل.ال واندروردن مترجم: همایون صنعتی‌زاده ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − سه =