بایگانی برچسب : آرزوی مادر

گریه مادر و خدا(+عالی)

مادری نابینا کنار تخت پسرش در شفاخانه نشسته بود و می گریست… فرشته ای فرود آمد و رو به طرف مادر گفت: ای مادر من از جانب خدا آمده ام. رحمت خدا بر آن است که فقط یکی از آرزوهای تو را برآورده سازد، بگو از خدا چه میخواهی؟ مادر …

ادامه مطلب »