بایگانی برچسب : آماده سازي جسمي زن

رابطه جنسی موفق؟

رابطه جنسی موفق ۱ ساعت ۱- آماده سازی عاطفی زن ۲۰ دقیقه ۲-آماده سازی جسمی زن ۱۰ دقیقه ۳- آماده سازی اندام جنسی زن ۱۰ دقیقه ۴- عمل جنسی ۱۰ دقیقه ۵- نوازش بعد از ارگاسم ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب »