بایگانی برچسب : آنتونى رابينز

آنتونى رابینز:

آنتونى رابینز مى گوید: موفقیت یعنى آنطور که دلِ خودتان مى خواهد زندگى کنید؛ کارى که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمى که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسى که خودتان مى پسندید را به تن کنید، در راهى که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید … به تعبیری …

ادامه مطلب »