بایگانی برچسب : آن کس که بداند و بداند که بداند

مردم چهار دسته اند:

حکیمی به شاگردان خود چنین پند میداد: عزیزان من! مردم چهار دسته اند: یک دسته از آنها دانا هستند و می دانند که دانا هستند، از آنها درس بیاموزید. دسته دیگر دانا هستند ولی نمی دانند که دانا هستند، آنها فراموش کار می باشند، به آنها یادآوری کنید. دسته سوم …

ادامه مطلب »