بایگانی برچسب : آه از نهادش بر آمد

مانند کرم زندگی می‌کرد؟

سلطان نصیر

چوپانی عادت داشت تا در یک مکان معین زیر یک درخت بنشیند و گله گوسفندان را برای چرا در اطراف آنجا نگه دارد. زیر درخت سه قطعه سنگ بود که چوپان همیشه از آنها برای آتش درست کردن استفاده می‌کرد و برای خود چای آماده می‌کرد. هر بار که او …

ادامه مطلب »