بایگانی برچسب : آیا دانه میکاریم

آیا دانه میکاریم؟

دو نفر بودند و هر دو در پی حقیقت . اما برای یافتن حقیقت یکی شتاب را برگزید و دیگری شکیبایی را . اولی گفت : ” آدمیزاد در شتاب آفریده شده ، پس باید در جستجوی حقیقت دوید آنگاه دوید و فریاد برآورد : ” من شکارچی ام ، …

ادامه مطلب »