بایگانی برچسب : آیا در انتخاب همسر زیبایی مهم است

آیا در انتخاب همسر زیبایی مهم است؟

دقت در انتخاب همسر ، یک ضرورت است و مسامحه و بی‏ توجهی ، پشیمانی را در پی خواهد داشت. اما برا ی خیلی از جوانان این سئوالات پیش می آید که معیار های حقیقی برای انتخاب همسر از نگاه دین و شرع چیست و دین آسمانی ما بر چه …

ادامه مطلب »