بایگانی برچسب : اثبات بودن خدا با یک سیلی

خدا را به من نشان بده؟؟

پسر بچه به نزد خانواده اش  رفته از آنها خواست که یک معلم برای او حاضرکنند تا به ۳سوالی که داشت جواب بدهد.بالاخره یک معلم برای ایشان پیدا کردند و بین پسربچه و معلم صحبتهای زیر رد و بدل شد؛ پسربچه: شما کی هستی؟ و آیا می توانی به سه سوال بنده پاسخ …

ادامه مطلب »