بایگانی برچسب : از جن نترس

جن؟!

ازجن نترس. بخون چیز یادبگیر ضرر نمیکنید. در یکی از کشورهای اسلامی دختری با جوانی از روی عشق و علاقه ازدواج میکنند. ولی متاسفانه دیری نمیپاید که دختر جوان مبتلا به مرض صرع میشود. مرضش طوری است که بعد از ساعت نه شب به بعد شروع میکند به جیغ زدن …

ادامه مطلب »