بایگانی برچسب : از زندگيت لذت ببر

زندگی مثل …

پیرمرد گفت: زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده می مونه..!!!! بخوری تموم میشه نخوری حروم میشه… از زندگیت لذت ببر،،، چون درهرصورت تموم میشه.!!!! ندگیتون زیبا

ادامه مطلب »