بایگانی برچسب : اسطوره شحر و شلیم

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۶

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۶ {نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۳۷} {انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۲۹} { ارتباط احکام نجومی با اسطوره ۶} { شحر و شلیم } یکی از داستان های مهم که پیوند اسطوره را با ادبیات سامی …

ادامه مطلب »