بایگانی برچسب : اسم رمز فتنه۹۹

بورس؛ اسم رمز فتنه۹۹

  رشد حبابی و عجیب بورس مردم را شوکه و کارشناسان را نگران کرده است چراکه قیمت ها تنها بصورت اسمی و بدون پشتوانه تولید رشد می کنند تا لحظه ای که سیاستگذار و تیم سودجوی او به حاشیه سود مناسب برسند و ناگهان افت شدید سهام باعث شوک شدید …

ادامه مطلب »