بایگانی برچسب : اسیگل

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۵۰

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۵۰ { نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۱۱} { انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۵} ادامه…👇 حال به حدیثی مرسل (مرسل در اصطلاح به حدیثى می گویند که یا راوی آن را مستقیماً از معصوم نشنیده …

ادامه مطلب »