بایگانی برچسب : اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت!

مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت!

پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: «نصف قلمرو پادشاهی ام را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند». تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببیند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک نتوانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت : که …

ادامه مطلب »