بایگانی برچسب : امید در زندگی

امید

تعدادی موش رو دانشمندان داخل یک استخر اب انداختند تمامی موشها فقط ١٧دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت خفه شدند!!! دوباره دانشمندان با اینکه میدانستند موش بیش از ١٧دقیقه زنده نمی مانند تعداد دیگری موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم ١٧دقیقه تا مرگ موشها تمامی …

ادامه مطلب »