بایگانی برچسب : انتقام نميگيري؟ باخنده جواب داد: آيا حکيمانست سگي را که گازت گرفته گاز بگيري