بایگانی برچسب : اندر فواید سحر خیزی سخن

خواب بر نمی خیزی(پندانه)

روزی خواجه ای در میان گروهی از عوام، اندر فواید سحر خیزی سخن می راند 🔺که ای مردم همانند من که همواره صبح زود از خواب برمی خیزم عمل کنید که فواید بسیاری بر آن است. 👤بهلول که در آن جمع بود گفت: 🔺ای خواجه!!؟ تو از خواب بر نمی …

ادامه مطلب »